Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Aparat inżektorowy do zasysania świeżego powietrza typ AJ-3M "Saturn"


Nr CIOP: 431

Symbol SWW: 0657-212

Symbol handlowy: OA-2, OA-23

Producent: Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER w Tarnowskich Górach

Opis i zdjęcia


Aparat AJ-3M to urządzenie podobne do pozostałych aparatów wężowych, z tą że różnicą, iż nie wymaga zasilania z sieci elektrycznej ani sieci sprężonego powietrza. Do jego działania wymagane są butle ze sprężonym powietrzem, lecz w przeciwieństwie do AS-3M, tutaj sprężone powietrze nie jest jedynie czynnikiem oddechowym, a raczej sposobem zasilania inżektora.

Sprężone powietrze kierowane przez dyszę do inżektora (strumienicy) powoduje powstanie niskiego ciśnienia w komorze sswanej, do której przez filtr powietrza zasysane jest powietrze atmosferyczne, dalej tłoczone wężem do użytkownika.

Posiadam jedynie pas główny do tego aparatu.

AJ-3M
Rok produkcji: 1973
Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową

Literatura


Katalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO

Ochrona Dróg Oddechowych

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

Indywidualna Ochrona Dróg Oddechowych w przemyśle

Sprzęt w ratownictwie górniczym

Loadering imajer... Pleese veite