Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Aparat powietrzny plecakowy typ AP-3


Nr CIOP: 506

Symbol SWW: 0657-212

Symbol handlowy: OA-1

Producent: Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER w Tarnowskich Górach

Opis i zdjęcia


Po analizie opisów technicznych aparatów AP-3 i AP-3M dochodzę do wniosku, że jedyną różnicą pomiędzy tymi aparatami jest pojemność butli ze sprężonym powietrzem, a co za tym idzie, również i ciężar.

W telegraficznym skrócie

Aparat powietrzny AP-3 należy do grupy aparatów izolujących o obiegu otwartym z własnym zaopatrzeniem w powietrze. Urządzenia te znane są lepiej pod angielskim akronimem "SCBA" (Self-contained Breathing Apparatus). AP-3 waży około 18 kg, wyposażony jest w dwie butle o łącznej pojemności 8 litrów i ciśnieniu roboczym 19,6 MPa. Od AP-3M różni się jedynie pojemnością butli - w wersji ulepszonej łączna pojemność butli wynosi 5,2 litrów, waga aparatu - około 13 kg, jednak czas ochronnego działania z 50 minut, przy zużyciu 30l/min powietrza, spadł do zaledwie 34 minut.

Urządzenie to działa w podciśnieniu - w momencie wdechu spadek ciśnienia aktywuje zawór dodawczy, który podaje użytkownikowi zredukowane wcześniej w zaworze redukcyjnym powietrze z butli. Gdy ciśnienie w butlach spadnie poniżej 0,59 MPa uruchomiona zostanie sygnalizacja akustyczna w postaci gwizda, powiadamiająca użytkownika o konieczności wycofania się z terenu skażonego. Urządzenie to jest bardzo uniwersalne i mogło być stosowane z dowolną dwudrożną maską z gwintem Rd40x4, na przykład z Ma-1, GSP-M lub w późniejszych latach z MT-213/1. Nowsze rury posiadają wkrętkę Rd40x1/7", co zobaczyć można w jednym z moich egzemplarzów.


AP-3
Rok produkcji: 1980
Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny
AP-3
Rok produkcji: 1983
Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny

Zespół zaworów, rura oraz maska MP-6.

Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny

Zespół zaworów, wystający z łącznika element to gwizdek. Pod metalową osłoną widoczna jest przepona zaworu dawkującego.

Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny

Końcówki rury.

Strażacki, przemysłowy aparat powietrza, aparat powietrzny, aparat oddechowy, ochronny

Literatura


Katalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO

Ochrona Dróg Oddechowych

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

Loadering imajer... Pleese veite