Gas Mask Archiwum

Literature, Collection, Information

Filter type P-22/1-W


CIOP No.: D-07-34

SWW symbol: 0657-21

Trade symbol: OP-87

Producer: Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego "MASKPOL" Konieczki, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-WARSZAWA II"

Description and photos


Posiadam pięć różnych wariantów pochłaniacza wielogazowego P-22/1-W (P-221-W).

Pochłaniacze te używane były w przemyśle podczas krótkotrwałych prac laboratoryjnych lub awarii linii technologicznych. Jak pozostały sprzęt filtrujący można ich było używać tylko wtedy, gdy stężenie tlenu w atmosferze skażonej było większe niż 17%, znany był skład powietrza skażonego i występowała w nim tylko jedna wymieniona na liście substancja szkodliwa (wyjątkiem jest mieszanina akrylanu metylu i akrylonitrylu). Powód różnicy kolorów jest mi nieznany, najstarsze egzemplarze malowane były na kolor szary, potem na czerwony, wiśniowy, malinowy, aż w końcu zostano przy srebrnym.

Nazwa pochłaniacza zgodna jest częściowo z normą PN-78/Z-02006 (po 1979):

Rodzaj sprzętu Rodzaj łącznikaGabarytPrzerywnikWersjaPrzerywnik Litera wyróżniająca
P 22/ 1-W
Pochłaniacz Rd40x4>600 3

Pochłaniacz #1
Manufacture date: 1979
Producent: WSK PZL Warszawa II
Thread: Rd40x4
Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W
Pochłaniacz #2
Manufacture date: 1986
Producent: WSK PZL Warszawa II
Thread: Rd40x4
Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W
Pochłaniacz #3
Manufacture date: 1993
Producent: PSO MASKPOL
Thread: Rd40x4 (?)
Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W
Pochłaniacz #4
Manufacture date: 1997
Producent: PSO MASKPOL
Thread: Rd40x1/7'' (?)
Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W
Pochłaniacz #5
Manufacture date: 1999
Producent: PSO MASKPOL
Thread: Rd40x1/7''
Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W

Literature


Instruction manuals

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

Loadering imajer... Pleese veite