Gas Mask Archiwum

Literature, Collection, Information

ShMB (PBF) mask


Description and photos


Maska SzMB (ШМБ) produkowana i używana była w Związku Radzieckim. Lepiej znana jest pod nazwą zestawu w skład którego wchodziła - PBF. Impulsem do zaprojektowania takiej konstrukcji była "moda" na maski z filtrami policzkowymi. Większość krajów, w tym Polska, skopiowały amerykańską M17, natomiast ZSRR poszedł własną ścieżką. Wiele osób mówi, iż SzMB to najlepsza maska z filtrami policzkowymi, jako powody najczęściej uznaje się dużo łatwiejsze montowanie wkładek filtrosorbcyjnych - wkładki są jednakowego kształtu, nie są lustrzanymi odbiciami, dzięki czemu nie trzeba rozrózniać lewej i prawej wkładki, dodatkowo poliki są o wiele większe - oznacza to, że sam element filtrujący jest większy, starczy na dłużej, a przede wszystkim łatwiej go umieścić w środku. Ostatnim plusem maski jest jej przystosowanie do korzystania z przyrządów optycznych.

Maska #1
Manufacture date: 1983
Size: 2
City: Moskwa
Radziecka maska przeciwgazowa, gazowa, gas mask, PBF, zestaw, wojskowa Radziecka maska przeciwgazowa, gazowa, gas mask, PBF, zestaw, wojskowa Radziecka maska przeciwgazowa, gazowa, gas mask, PBF, zestaw, wojskowa Radziecka maska przeciwgazowa, gazowa, gas mask, PBF, zestaw, wojskowa Radziecka maska przeciwgazowa, gazowa, gas mask, PBF, zestaw, wojskowa Radziecka maska przeciwgazowa, gazowa, gas mask, PBF, zestaw, wojskowa
Maska #2
Manufacture date: 1982
Size: 2
City: Moskwa

Ta maska jest w nieco gorszym stanie, ponieważ pochodzi z opuszczonego magazynu nieopodal Moskwy. Leżała wiele lat na stercie masek.

Radziecka maska przeciwgazowa, gazowa, gas mask, PBF, zestaw, wojskowa Radziecka maska przeciwgazowa, gazowa, gas mask, PBF, zestaw, wojskowa
Loadering imajer... Pleese veite