Gas Mask Archiwum

Literature, Collection, Information

ShM-62 (GP-5, SzMP) mask


Description and photos


Maska SzM-62 (ШМ-62) produkowana była w Związku Radzieckim. Miała kilka przeznaczeń - wchodziła w skład zestawu GP-5, który przeznaczony był dla ludności cywilnej, w przemyśle używana była w kolorze czarnym pod oznaczeniem SzMP (ШМП). Na jej podstawie zaprojektowano nieco późniejszą SzM-66mu, która dodatkowo posiadała wycięcia na uszy oraz komorę foniczną.

SzM-62, jak wiele innych radzieckich masek, posiadał wariant "u" (у, ulepszony). Ulepszenie polegało na "odchudzeniu" części twarzowej tak, aby jej produkcja była bardziej ekonomiczna. Wersję ulepszoną poznać można po bukwie "у" przy oznaczeniu rozmiaru.

Maska #1
Manufacture date: 1986
Size:
City: Saratów
Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask

Maska z przemysłowym pochłaniaczem gazów i par związków organicznych MKPF.

Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask
Maska #2
Manufacture date: 1987
Size:
City: Tambow
Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask
Komory zaworowe
Manufacture date: 1983
Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask
Loadering imajer... Pleese veite