Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Filtropochłaniacz FP 203/1-IV/W


Nr CIOP: D-07-127

Symbol SWW: 1374-55

Symbol handlowy: OP-104

Producent: Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego "MASKPOL" Konieczki, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-WARSZAWA II"

Opis i zdjęcia


Filtropochłaniacze te używane były w przemyśle podczas krótkotrwałych prac laboratoryjnych lub awarii linii technologicznych. Jak pozostały sprzęt filtrujący można ich było używać tylko wtedy, gdy stężenie tlenu w atmosferze skażonej było większe niż 17%, znany był skład powietrza skażonego i występowała w nim tylko jedna wymieniona na liście substancja szkodliwa.

Nazwa filtropochłaniacza zgodna jest z normą PN-78/Z-02006:

Rodzaj sprzętu Rodzaj łącznikaImpregnacja częśći filtrującej Gabaryt Przerywnik Numer wersji Przerywnik Stopień ochrony Przerywnik Litera wyróżniająca
FP 2 03 / 1 - IV / W
Filtropochłaniacz Rd40x4 "zwykła">1000cm3
Pochłaniacz #2
Rok produkcji: 1996
Producent: PSO MASKPOL
Gwint: Rd40x4
Pochłaniacz #2
Rok produkcji: 1993
Producent: PSO MASKPOL
Gwint: Rd40x4
Pochłaniacz #3
Rok produkcji: 1991
Producent: WSK PZL Warszawa II
Gwint: Rd40x4
Pochłaniacz #4
Rok produkcji: 1987
Producent: WSK PZL Warszawa II
Gwint: Rd40x4

Literatura


Instrukcje obsługi

Loadering imajer... Pleese veite