Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Filtropochłaniacz FP-2131-IV-W


Nr CIOP: 113/BD

Symbol handlowy: OP-104

Producent: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-WARSZAWA II"

Opis i zdjęcia


Filtropochłaniacze te używane były w przemyśle podczas krótkotrwałych prac laboratoryjnych lub awarii linii technologicznych. Jak pozostały sprzęt filtrujący można ich było używać tylko wtedy, gdy stężenie tlenu w atmosferze skażonej było większe niż 17%, znany był skład powietrza skażonego i występowała w nim tylko jedna wymieniona na liście substancja szkodliwa.

Nazwa filtropochłaniacza zgodna jest częściowo z normą PN-78/Z-02006:

Rodzaj sprzętu Rodzaj łącznikaImpregnacja częśći filtrującej Gabaryt Przerywnik Numer wersji Przerywnik Stopień ochrony Przerywnik Litera wyróżniająca
FP 2 13 1 - IV / W
Filtropochłaniacz Rd40x4 "wodoodporna">1000cm3
Pochłaniacz #1
Rok produkcji: 1981
Producent: WSK PZL Warszawa II
Gwint: Rd40x4

Literatura


Instrukcje obsługi

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

Loadering imajer... Pleese veite