Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Filtr odoliwiający typ FPO-2 do aparatów do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M


Nr CIOP: 611

Symbol SWW: 0874-49

Symbol handlowy: OF-20

Producent: Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER w Tarnowskich Górach

Literatura


Katalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO

Loadering imajer... Pleese veite