Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Filtropochłaniacz wielogazowy FPW-3


Nr CIOP: 581

Producent: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Warszawa II

Opis i zdjęcia


Pochłaniacz #1
Rok produkcji: 1973
Gwint: Rd40x4
Loadering imajer... Pleese veite