Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Maska przeciwgazowa GP-4u


Opis i zdjęcia


Maska GP-4u (ГП-4у), a właściwie M49 produkowana była w Związku Radzieckim, wchodziła w skład zestawu GP-4u (Grażdańskij protiwogaz). Bardzo podobną maską opartą o tę samą część twarzową jest GP-4. Jedyną róznicą pomiędzy maskami jest dużo dłuższy wąż karbowany w przypadku wariantu "u".

Maska #1
Rok produkcji: 1966
Rozmiar: 2
Miasto produkcji: Jarosławl
Loadering imajer... Pleese veite