Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Maska przeciwgazowa przemysłowa typ MC-1


Nr CIOP: 702

Symbol SWW: 1374-551

Symbol handlowy: OM-5

Producent: Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER w Tarnowskich Górach

Opis i zdjęcia


Produkcję tych masek zaczęto na początku lat 70tych. Maska ta jest kopią czeskiej cywilnej CM-3. Polska kopia używana była zarówno w Obronie Cywilnej jak i w przemyśle. Chętnie dołączana do aparatów wężowych.

Maski produkowane były w dwóch kolorach - starsze w kolorze zielonym oraz nowsze - w kolorze szarym. Maska przemysłowa różniła się od tej spotykanej w Obronie Cywilnej zestawem, w którego skład wchodziła instrukcja obsługi, maska, ołówek przeciwpotny lub później fular przeciwzaroszeniowy i etykieta producenta. Oprócz różnic kolorystycznych widać również różnice konstrukcyjne - starsze maski MC-1 produkowane były w oparciu o część twarzową maski Ma-1 lub ML. FASER potwierdził istnienie takich egzemplarzy, a więc nie jest to samoróbka. Niestety model ten jest tak rzadko spotykany, że nie udało mi się wyciągnąć żadnych wniosków, zatem przyjmuję, że jest to po prostu wczesna wersja.

Maska #1
Rok produkcji: 1970
Rozmiar: 2

Ta i druga maska MC-1 jest dość niezwykła - posiada część twarzową od ML / Ma-1. Jest bardzo elastyczna. Samoróbka jest bardzo mało prawdopodobna ze względu na wysoką estetykę wykonania oraz istnienie kilku takich egzemplarzy. Jedna osoba zza granicy również posiada takową maskę - dostała ją w zestawie z AT-4M.

Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw
Maska #2
Rok produkcji: 1970
Rozmiar: 1
Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw
Maska #3
Rok produkcji: 1980
Rozmiar: 2
Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw
Maska #4
Rok produkcji: 1982
Rozmiar: 1
Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw
Maska #5
Rok produkcji: 1984
Rozmiar: 2

Maska ta chyba jest uszkodzona - jej część twarzowa jest zniekształcona i nienaturalnie elastyczna. Egzemplarz ten dostałem w zestawie z AS-3M.

Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw
Maska #6
Rok produkcji: 1983
Rozmiar: 1
Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw
Maska #7
Rok produkcji: 1989
Rozmiar: 2

Nowszy egzemplarz wykonany z szarej gumy. Poprawiono jakość wykonania, dostrzec można dodatkowe wzmocnienie okularów - metalowa obręcz. Będąc przy okularach warto zwrócić uwagę na charakterystyczne wgłębienia wewnątrz maski, podejrzewam, że służyły one do mocowania wkładek korekcyjnych dla osób z wadą zwroku.

Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw
Maska #8
Rok produkcji: 1991
Rozmiar: 1
Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw
Maska #9
Rok produkcji: 1989
Rozmiar: 2

Maskę dostałem w zestawie z AT-4M. Metalowe oprawki pokryły się białym, chropowatym nalotem.

Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw Polska maska przeciwgazowa, maska kapturowa, przemysłowa, ochronna, MC-1, słoń, zestaw

Pliki


Instrukcja OC, autor: Grzegorz Prawnik

Instrukcja MC-1 + MS-4, autor: Grzegorz Prawnik

Instrukcja MC-1 przemysłowa, autor: Grzegorz Prawnik

Literatura


Instrukcje obsługi

Katalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO

Ochrona Dróg Oddechowych

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

Sprzęt w ratownictwie górniczym

Loadering imajer... Pleese veite