Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Maska kapturowa typ MG-6 do aparatów ucieczkowych


Producent: Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER w Tarnowskich Górach

Literatura


Ratownik Górniczy

Sprzęt w ratownictwie górniczym

Loadering imajer... Pleese veite