Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Maska kapturowa typ MG-6P do aparatów tlenowych


Nr CIOP: 479

Symbol SWW: 1374-551

Symbol handlowy: OM-17

Producent: Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER w Tarnowskich Górach

Literatura


Katalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

Loadering imajer... Pleese veite