Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Półmaska przeciwpyłowa typ PCW-2


Nr CIOP: 102/BD

Symbol SWW: 1369-69

Symbol handlowy: OP-7

Producent: Spółdzielnia Inwalidów "Tęcza" Szczecin

Literatura


Katalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO

Ochrona Dróg Oddechowych

Loadering imajer... Pleese veite