Kliknij na powiększenie aby zamknąć

Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M "Arcus"


Nr CIOP: 430
Symbol SWW: 0657-212
Symbol Handlowy: OA-18
Producent: Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER w Tarnowskich Górach

Przejdź do literatury

Opis i zdjęcia


AS-3M "Arcus" to aparat wężowy do oddychania sprężonym powietrzem pochodzącym z butli lub z instalacji sprężonego powietrza. Powietrze najpierw kierowane jest do filtra odoliwiającego FPO-1, FPO-2 lub FPO-3 (zależnie od daty produkcji aparatu) przez przewód pneumatyczny osadzany na końcówce filtra. Ewentualnie końcówkę można zdjąć, a filtr przykręcić bezpośrednio do instalacji. Dalej przez 10 metrowy wąż pneumatyczny powietrze pozbawione par oleju i innych zanieczyszczeń trafia do pasa głównego z zaworem regulującym. Dzięki niemu użytkownik może kontrolować przepływ powietrza do maski jak również do pistoletu lakierniczego, bowiem jest możliwość przyłączenia takowego.

Ciekawą różnicą pomiędzy starszą wersją a nowszą jest rura łącząca - w starszych wersjach rura zaopatrzona jest w zawór upustowy.

Aparat #1

Rok produkcji: 1972

Na stronie filtra przeciwolejowego FPO-1 dokładniej pokazałem jego budowę.

Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową

Przyjrzyjmy się rurze łączącej - na kolanku zamontowany jest zawór upustowy, tożsamy z tym ze starszej wersji GSP-M. Dzięki swojej budowie może wypuścić dużo nadmiaru powietrza co jest sporym problemem w AT-4M bez takowego zaworu. Minusem jest słaba szczelność przy pracy w podciśnieniu.

Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową

Aparat #2

Rok produkcji: 1985

Na stronie filtra przeciwolejowego FPO-3 dokładniej pokazałem jego budowę.

Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową Aparat powietrza świeżego, aparat do zasysania, aparat powietrza tłoczonego, aparat ochronny z maską przeciwgazową

Literatura


Instrukcje obsługi (więcej informacji)

Instrukcje obsługi, Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M "Arcus", literaturaInstrukcje obsługi, Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M "Arcus", literaturaInstrukcje obsługi, Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M "Arcus", literaturaInstrukcje obsługi, Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M "Arcus", literaturaInstrukcje obsługi, Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M "Arcus", literaturaInstrukcje obsługi, Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M "Arcus", literatura

Katalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO (więcej informacji)

Katalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO, Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M "Arcus", literaturaKatalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO, Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M "Arcus", literaturaKatalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO, Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M "Arcus", literaturaKatalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO, Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M "Arcus", literatura

Indywidualna Ochrona Dróg Oddechowych w przemyśle (więcej informacji)

Indywidualna Ochrona Dróg Oddechowych w przemyśle, Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M "Arcus", literaturaIndywidualna Ochrona Dróg Oddechowych w przemyśle, Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M "Arcus", literatura

Sprzęt w ratownictwie górniczym (więcej informacji)

Sprzęt w ratownictwie górniczym, Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M "Arcus", literaturaSprzęt w ratownictwie górniczym, Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M "Arcus", literatura

Ochrona Dróg Oddechowych (więcej informacji)

Ochrona Dróg Oddechowych, Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M "Arcus", literatura

Sprzęt ochrony dróg oddechowych (więcej informacji)

Sprzęt ochrony dróg oddechowych, Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M "Arcus", literaturaSprzęt ochrony dróg oddechowych, Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M "Arcus", literatura

Strona przygotowana przeze mnie

Materiały na tej stronie mogą zostać wykorzystane bez konieczności mojej zgody. Proszę nie zamazywać znaków wodnych i informacji o autorstwie. Będę wdzięczny za podanie źródła materiałów, jednak nie jest to konieczne. Miłego korzystania ;)

Wyjątkiem jest kod źródłowy strony i kaskadowe aruksze stylów, na których użycie bez mojej zgody nie zezwalam.

Ikony: http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/