Kliknij na powiększenie aby zamknąć

Maska izolacyjna IP-5


Używano w: Armia Radziecka, Ludowe Wojsko Polskie

Przejdź do literatury

Opis i zdjęcia


Maska SzIP-M (ШИП-М, Шлем Изолирующего Противогаза, szliem izolirujuszewo protiwogaza) wchodząca w zestaw IP-5 (ИП-5) produkowana była w Związku Radzieckim. Używana m.in. w Polsce do ewakuacji załogi czołgu. Jest to sprzęt należący do aparatów izolujących o obiegu zamkniętym z tlenem związanym chemicznie. Zestaw składa się z maski, kołnierza pełniącego funkcję worka oddechowego oraz poniekąd worka wypornościowego, i wytwornicy.

Zasada działania

Powietrze wydychane przez użytkownika trafia poprzez rurę łączącą do wytwornicy tlenu. Tam na skutek reakcji pary wodnej z substancją chemiczną (są to ponadtlenki litowców, np. potasu) powstaje tlen i wodorotlenek metalu. Wodorotlenek reaguje z dwutlenkiem węgla wiążąc go i usuwając z obiegu. Nadmiar czynnika oddechowego trafia do worka, który zaopatrzony jest w zawór upustowy - jego zadaniem jest upuszczanie nadmiaru powietrza na zewnątrz. Zasada działania jest dość podobna do tlenowych aparatów izolujących, jednak tutaj wytwornica pełni zarówno rolę pochłaniacza CO2 jak i "butli" z tlenem. Znacznie zmniejsza to masę i skomplikowaność urządzenia, lecz minusem takiego rozwiązania jest konieczność wykorzystania niebezpiecznych ponadtlenków, które mogą reagować energicznie lub nawet wybuchowo z nieporządanymi substancjami.

Bardzo dziękuje Michałowi Dutkowiakowi za podesłanie skanów instrukcji.

Wytwornica RP-5

Rok produkcji: 1989

Maska #1

Rok produkcji: 1986
Rozmiar: 2
Miasto produkcji: Jarosławl

Maska #2 (nie w kolekcji)

Rok produkcji: 1983
Rozmiar: 2
Miasto produkcji: Jarosławl

Literatura


Instrukcje obsługi (więcej informacji)

Instrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literaturaInstrukcje obsługi, Maska izolacyjna IP-5, literatura

Strona przygotowana przeze mnie

Materiały na tej stronie mogą zostać wykorzystane bez konieczności mojej zgody. Proszę nie zamazywać znaków wodnych i informacji o autorstwie. Będę wdzięczny za podanie źródła materiałów, jednak nie jest to konieczne. Miłego korzystania ;)

Wyjątkiem jest kod źródłowy strony i kaskadowe aruksze stylów, na których użycie bez mojej zgody nie zezwalam.

Ikony: http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/