Kliknij na powiększenie aby zamknąć

Katalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO


Autor / Autorzy: inż. Stanisław Korbacz, mgr Danuta Trynkowska, Edward Górny, mgr inż. Władysław Roszkowski, Aleksander Paderewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katalogów i Cenników Warszawa
Rok wydania: 1975

Opis


Jest to jedna z najlepszych książek jakie posiadam, ponieważ zawiera relatywnie dużo masek i sprzętu ochrony dróg oddechowych z ilustracjami i streszczonymi instrukcjami. Cieszę się, że znalazła się w mojej kolekcji, bowiem jest to rzadki okaz - widziałem tylko jeden egzemplarz na sprzedaż... i go zakupiłem (od znajomego kolekcjonera, nawiasem mówiąc). To właśnie dzięki tej książcę zdecydowałem się obrać taki a nie inny sposób prowadzenia strony. Początkowo strona miała być cyfrową jego wersją, lecz później postanowiłem dodać pozostałą literaturę oraz maski / sprzęt, do których jak na razie literatury nie znalazłem.

Strony


OCR
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO CENW

| Aparat tlenowy
1-godzinny
typ M-61

Numer rejestracyjny CIOP: 344
Symbol SWW: 0657-211
Symbol handlowy: OA-22
PRZEZNACZENIE. Aparat M-61 jest iem izolującym z własnym w tlen;
przeznaczony jest do izolacji i ochrony dróg ych w wypi dużej i
zanieczyszczeń toksycznych (gazy, pary, pyly), w razie ni tlonu w

oraz w gdy te występują ie. Ze względu na stosunkowo krótki
okres ochronnego działania, ograniczony zapasem tlenu w butli, aparat nadaje się przede wszystkim do ych prac awaryjnych, akcji i straży do prac przy konserwacji urządzeń i instalacji przemysłowych. Aparat może być stosowany w temperaturze do +50'C.

OPIS I DANE TECHNICZNE. W sklad aparatu wchodzą: maska GS, węże oddechowe z zaworami ym i ; iacz COz, worek y z zaworem upustowym, zespół y (zawór i i ), butla tlenowa,

i tomister.
Aparat M-61 przystosowany jest do noszenia na plecach i
węży: oddechowych.

posiada boczne wyprowadzenie›

Czas ochronnego działania aparatu 1 godz
Pojemność butli tlenowej 1,0 1
Ciśnienie w buti 14,7 MN/m* (150 kG/em?)
Dawkowanie tienu
- stałe 1,2 I/min
- maksymalne zmienne 15,0 I/min
Pojemność użytkowa worka oddechowego 4,5 1
Opór aparatu przy pulsującym przepływie powietrza 30 I/min
- wdech do 45 mm słupa H.0
- wydech do 50 mm słupa H,0
Rodzaj pochłaniacza CO. 7%14x20
| Wymiary: aparatu
f - wysokość 455 mm
- szerokość 340 mm
- grubość « 160 mm
Ciężar aparatu bez maski ok. 12,5 kg
t 4
i O

F

=

Tr

Schemat działania

7 - wężo oddochowe, 2 - zawór wydachowy, 3 - zawór wdochowy, 4 - pochlaniacz CO., 5 - worok oddachowy.
6 - zawór rodukcyjny, 7 - zawór dowkujący, 8 - zawór dodawczy, 9 - butla tlonowa, 70 - manometr
CENTRAL!

WUŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Aparat M-61 ma zamknięty obieg powietrza, Sposób
ablegu powietrza pokazany jest na rysunku. Powietrze wydychano przechodzi z maski przez wąż

y i zawór y do co..w iaczu powietrze zostaje oczysz«czone z CO, i wilgoci, a następnie ki jest do worka , skąd zasysano prze›chodzi przez zawór wdechowy w komorze sterującej, gdzie zostaje wzbogacone tlenem. Wzbogacone powietrze przechodzi następnie do węża maski i dróg

użytkownika,

Zapas tlenu, znajdujący się pod ciśnieniem w butli, wypływa do zaworu redukcyjnego, gdzie
«ciśnienie tlenu zostaje zredukowane do ok. 0,29 MN/m* (3 kG/em”), a następnie do zaworu
dawkującego, skąd przez dyszę stałego dawkowania przechodzi przewodem do komory sterującej _ _
zaworu wdechowego i dalej do węża wdechowego.

W wypadku wykonywania ciężkiej pracy, a więc zwiększonego zapotrzebowania tlenu, następuje

w wyniku głębszych wdochów uruchomienie (poprzez dźwignię worka oddechowego) zaworu

w zakresie i od 1,2 do 15 I/min. Użytkownik aparatu może
również w czasie ie ciężkiej pracy, wykony j w podwy ; do- .
konywać i ji tlenem przez naciśnięcie przepony zaworu dodawczego.
Podjęcie pracy w aparacie powinno być i maski i zapasu
tlenu w butli (po odkręceniu zaworu butli) oraz usunięciem powietrza z obiegu
›oddechowego. 1
W czasie pracy w aparacie uż i iązany jest na zapas tlenu

pozostający w butli.
Użytkownik aparatu powinien być uprzednio przeszkolony w zakresie jego użytkowania.

Po skończonej pracy należy odłączyć maskę, węże :

butlę i worek oddechowy.

Węże oddechowe i worek oddechowy należy wypłukać w letniej wodzie, ewentualnie z do~datkiem środków dezynfekujących i wysuszyć. Maskę przetrzeć piry
Pochłaniacz należy wymienić na nowy, a butlę napełnić ponownie tlenem.

Czynności powyższe oraz okresowe przeglądy i konserwacje aparatu mogą być wykonywane

wyłącznie przez Do aparatu można stosować także
moskę MG-6P. Aparat należy przechowywać w czystym miejscu w temperaturze 520'C i wilgotności 40©-60%, przed i v

›substancji chemicznych oraz promieni słonecznych.

'PRODUCENT
Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „Faser” Tarnowskie Góry,

ul. Oświęcimska 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożarniczym i Ochronnym „Cenpo”” w «
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO

Aparat tlenowy
wielogodzinny
typ W-63P

Numer rejestracyjny CIOP: 428
Symbol SWW: 0667-211
Symbol handlowy: OA-19

CENPRO


PRZEZNACZENIE. Aparat W-63P jest
urządzeniem izolującym z własnym zaopatrzeniem w tlen; przeznaczony jest do
izolacji i ochrony dróg oddechowych w
wypadkach dużej koncentracji zanieczyszczeń toksycznych (gazy, pary, pyly), w

vp. i tlenuw jacej
atmosferze oraz w warunkach, gdy zagrożonia te występują równocześnie. Aparat
W-63P ze względu na znaczny czas ochronnego działania (4 godz) jest aparatem roboczym, przeznaczonym do dluższych prac i akcji ratowniczych. Może
być stosowany w temperaturze od -20
do +60*C.
OPIS 1 DANE TECHNICZNE. W skład aparatu wchodzą: maska GS, węże oddechowe z zaworami i wy , iacz CO», worek y z zaworem ym,
zespół y (zawór i y), butla tlenowa, manometr i tornister. Aparat przystosowany jest do noszenia na plecach.

Czas ochronnego działania aparatu

- przy zastosowaniu pochłaniacza CO, 9*18x28 4 godz

- przy zastosowaniu pochtaniacza CO, 9*18»24 2 godz

Pojemność butli tlenowej 214

Ciśnienie w buti 19,6 MN/m* (200 kG/em')
Dawkowanie tlenu

- stałe 1,2 I/min

- maksymalne zmienne 16 I/min

Opór aparatu przy pulsującym przeływie powietrza 30 |/min

- wdech do 45 mm słupa H,0
- wydech do 50 mm słupa H20
Wymiary aparatu - wysokość, szerokość, grubość 620, 452, 145 mm
Masa aparatu bez maski ok. 17,5 kg

z aozzezezerznzinnee
SSOEIEEIES


200
06 © 0.0.0
us zzeca
NA

Schemat. działania

7 - wgżo oddochowe, 2 - zawór wydechowy, 3 ~ zawór wdachowy, 4 ~ pochloniacz CO. 6 - worak oddechowy
# 6 - zawór rodukcyjny, 7 - zawór dawkujący, 8 - zawór dodawczy, 9 - butla tenowo, 10 - manometr
UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Aparat W-63P posiada zamknięty obieg powietrza,
pokazany na rysunku. Powietrze wydychane przechodzi z maski przez wąż wydechowy i zawór

y y do iacza CO,. W powietrze zostaje oczyszczone z CO: i wilgoci, a następnie ki jest do worka skąd zasysane i przez zawór
wdechowy w komorze sterującej, gdzie zostaje wzbogacone tlenem, Wzbogacone powietrze
przechodzi następnie do węża , maski i dróg . Zapas

tlenu, znajdujący się pod ciśnieniem w butli, wypływa do zaworu redukcyjnego, gdzie ciśnionie
tlenu zostaje zredukowane do ok. 0,29 MN/m (3 kG/em*), a następnie do zaworu dawkującego,
skąd przez dyszę stałego dawkowania przechodzi przewodem do komory sterującej zaworu wdechowego i dalej do węża wdechowego.

W wypadku wykonywania ciężkiej pracy, a więc zwiększonego zapotrzebowania tlenu, następuje
w wyniku głębszych wdechów uruchomienie (poprzez dźwignię worka oddechowego) zaworu

w zakresie od 1,2 do 16 I/min. Użytkownik aparatu może
również w czasie ie ciężkiej pracy, ywanej w podwy dokonywać j ji tlonem przez naciśnięcie przepony zaworu dndawczego
Podjęcie pracy w aparacie powinno być i maski i zapasu
tlenu w butli (po odkręceniu zaworu butli) oraz usunięciem powietrza ycznego z obiegu
oddechowego. W,czasie pracy w aparacie uży i i jest na manomotrze zapas tlenu pozostający w butli.

Użytkownik aparatu powinien być uprzednio w zakrosie jego uż ia. Po skończonej pracy należy odłączyć maskę, węże iacz, butlę i worek

oddechowy.
Węże oddechowe i worek oddechowy naloży wypłukać w letniej wodzie, ewentualnie z dodatkiem
środków dezynfekujących i wysuszyć. Maskę przetrzeć tamponem nasyconym spirytusem.
Pochlaniacz należy wymienić na nowy, a butlę napełnić ponownie tlenem.

Czynności powyższe oraz okresowe przeglądy i konserwacje aparatu mogą być wykonywane
wyłącznie przez z Do aparatu można stosować także
maskę MG-6P. Aparat należy przechowywać w czystym miejscu w temperaturze 5:-20%C i wilgotności 40-:-60%, przed i

substancji chemicznych oraz promieni słonecznych.

PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser”

Tarnowskie Góry, ul. Oświęcimska 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożaniczym i Ochronnym „Cenpo”
I CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO (CENE* D - ”

Maska typ GS
do aparatów tlenowych

Numer rejestracyjny CIOP: 344

Symbol SWW: 1374-551
Symbol handlowy: OM=10
PRZEZNACZENIE. Maska GS w połączeniu z aparatem tlenowym stanowi ochronę dróg od

przed y gazów, par i innych zanieczyszczeń.
OPIS i DANE 1 Maska, wy z gumy, żona jest w łącznik do polączenia z węży ych aparatu owalną szybką z wycieraczką i taśmy

nagłowia, Do obrzeża maski od strony wewnętrznej przyszyta jest wykładzina ze skóry zamszowej.
Masa maski wynosi ok. 0,45 kg.
Maska produkowana jest w jednej wielkości.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Maska GS ze względu na brak zaworu wydechowego

może być stosowana wyłącznie z aparatami , tj. aparatami o obiegu oddechowym.
Przed przystąpieniem do pracy w masce należy sprawdzić jej szczelność, zatykając dlonią otwór
łącznika i wykonując wdech celem wy Brak dostępu powietrza do wnętrza
maski wskazuje na jej szczelność.
Po każdym użyciu należy maskę przetrzeć z w płynie i (spirytus, lizo!).

suchych, zaciemni w 62-25%C i wile

gotności 65-15% z dala od urządzeń grzejnych i substancji chemicznych działających szkodliwie na gumę.

PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser'

Tarnowskie Góry, ul. Oświęcimska 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożarniczym i Ochronnym „Cenpo”
I CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO CENPGO

Maska kapturowa
typ MG-6P
do aparatów tlenowych

Numer rejestracyjny CIOP: 479

Symbol SWW: 1374-551
Symbol handlowy: OM=17
PRZEZNACZENIE. Maska MG-6P w połączeniu z aparatem tlenowym stanowi ochronę dróg
oddechowych, twarzy i głowy przed szkodliwym działaniem gazów, par i innych zanieczyszczeń,
Maska MG-GP ze względu na budowę (pelna osłona głowy) szczególnie zalecana jest do stosowania w na pracy, gdzie obok szkodliwogo działania gazów
i par na drogi oddechowe niezbędna jest ochrona głowy przed tymi szkodliwymi czynnikami,
odpryskami cieczy źrących itp.

OPIS I DANE TECHNICZNE. Maska, wykonana z miękkiej gumy, wyposażona jest w łącznik
do węży ych aparatu W części j umocowane są w oprawan:h me:a!owych dwie szybki, wyposażone od strony wewnętrznej w krążki

je prze
Masa maski wynosl ok 0,6 kg.

Maska produkowana jest w czterech wielkościach: mała - nr 1, średnia - nr 2, duża - nr 3
i bardzo duża - nr 4.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Maska MG-GP ze względu na brak zaworu wydechowego może być yłącznie z aparatami ymi, t. aparatami o zamkniętym obiegu
oddechowym.

Przed przystąpieniem do pracy w masce należy sprawdzić jej szczelność, zatykając dlonią otwór
łącznika i jąc wdech celem wy i Brak dostępu powietrza do wnętrza
maski wskazuje na jej szczelność.

Po każdym użyciu należy maskę przemyć wodą z mydłem lub płynem dezynfekującym (spirytus
lub chinozol), wypłukać wodą i wysuszyć. Przechowywać w pomieszczeniach suchych zaciemnionych w temperaturze 5-+-26*C i wilgotności 65-.15%, z dala od urządzeń grzejnych i substan=
cji chemicznych działających szkodliwie na gumę.

PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser”

Tarnowskie Góry, ul. Oświęcimska 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożarniczym i Ochronnym „Cenpo””


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO

Pochłaniacze CO,
do aparatów tlenowych

Symbol SWW: 0657-214
Symbole handlowe: OP-50 wymiary
OP-17

OP-16
OP-110

- 7x14x17 S
- 7x14x20
- 9x18x24
- 9x18x28
PRZE aparatów ych, służą
do ia powietrza z węgla przez uż ika w czasie pracy

w aparacie tlenowym.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. Pochłaniacz składa się z puszki, wykonanej z blachy stalowej,
wewnątrz której na siatkach ułożona jest masa chłonna.

Puszka zaopatrzona jest w końcówkę z gwintem 5/16', iwiaj a |

w układ oddechowy aparatu. |

Na puszce jest strzałka jąca kierunek przepływu powietrza wy- |

dvchanego. |
są w kilku wi iach z iom do: aparatów v

o czasie ochronnego działania od 1 do 4 godz.

Wielkość pochlaniacza przy koncentracji CO: Zostosowanie w aporacio
4% objętościowo

! Czas ochronnego dziolonia
|
|

7X14x17 $ 1 godz | M-56 J
i
|

- 7x14x20 - 1 godz 3 M-61
9x18x24 2 godz | M-61, M-57, W-63, W-63P
! 9x18x28 4 godz Ę w-6a, W-63P
Opór pochłaniacza przy przepływie 30 1/min maks. 4 mm słupa H0
Kolor: puszki stalowoszary
Masa 1,8+3,05. kg
użyr i JA iacz CO, jest wymienną częścią aparątu tle

nowego i służy do jednorazowego użytku. Po każdym użyciu aparatu pochlaniacz należy wymienić na nowy, zwracając uwagę na datę ważności i stan zabezpieczenia końcówek, plomby,
nakrętki i uszczelki.

Przed zamontowaniem do aparatu, końcówki przedmuchać strumieniem powietrza w celu usunięcia pylu z masy chłonnej. zgodnie z iem strzałki na iaczu i łożu
pochłaniacza w aparacie.

Grzanie się pochlaniacza w czasie pracy świadczy o jego prawidłowym działaniu.

CO, należy p v w czystych i w 5:20%C
i wi i 60:10%, i przed i i iwy i i i
okres p y i i wynosi 2 lata.
PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i Lamp Górniczych „Faser”
Tarnowskie Góry, ul. Oświęcimska 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
( Sprzętem Pożarniczym i Ochronnym „Cenpo”
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OCHRONNEGO (QIEENIF2Ę3

Butle zapasowe
do aparatów tlenowych

Symbol SWW: 0665-68
Symbole handlowe: OB-10 - pojemność 1 I
OB-11 - pojemność 2 I
PRZEZNACZENIE. Butle tlenowe stanowią części wymienne do aparatów tlenowych - butla
o pojemności 1 I do aparatu typ M-61, butla o pojemności 2 I do aparatu typu W-63P.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. Butla stalowa bez szwu z zaworem, napełniona tlenem.
Ciśnienie robocze w butli

- pojemność 1 1 - 14,7 MN/m* (180 kG/cm*),

- pojemność 2 1- 19,6 MN/m* (200 kG/cm*).

użyri i 1A. w ia wymiany butli w aparacie
tlenowym należy spiawdzić cienienie rokocze donu oriz szczelność połączenia bitli z zawojem
przez zanurzenie w wodzie. W wypadku niepelnego zapasu tlenu w butli należy ją dopełnić do

ciśnienia roboczego. Do napełniania butli stosować tlen do celów
Butle należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w pozycji leżącej, skierowane zaworami w jedną stronę. Chronić przed iem i i lub innymi subs=

tancjami zapałającymi się przy zetknięciu z tlenem.

u w

Użytkownicy butli z gazami powinni stosować się do szczsgóluwvch przepisów w sprawia bozpiaczeństwa i higieny
pracy przy buli z gozomi sp pod ciśnieniem

PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i Lamp Górniczych „Faser
Tarn ie Góry, ul. O i 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu z
Sprzętem Pożarniczym i Ochronnym „Cenpo
[ CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OCHRONNEGO _ (G[ENFM[3

Manometr wodny
do badania szczelności
aparatów tlenowych

Symbol SWW: 0943-879
Symbol handlowy: OM-13
P wodny jest do ywania pomiaru ciśnienia

gazu w zakresie ciśnień od 150 do +15 mm słupa H0 w układzie oddechowym aparatów

tlenowych.

OPIS i DANE 7 Do podstawy jest ostona, w której

wmontowane są U-rurka i podziałka. Z U-rurką są węże vjne z trójniki

zaciskiem sprężynowym i łącznikiem.

Rodzaj cieczy zabarwiona woda destylowana

Wymiary 110%110x260 mm

Masa manometru ok. 1,6 kg

użyri 1 JA wodny powinien stanowić wyposażenie
iów fizj oraz stacji i i i Kontrola

i aparatów ych za pomocą wodnego powinna być dokonywana

na podstawie szczegółowych instrukcji i wymagań określonych dla aparatów tlenowych.

Manometr powinien być p ywany w czystym pomi iu, w 10-30%€

i wilgotności 60©100%, w miejscu i przed działaniem promieni

oraz substancji chemicznych.

PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser”

w T ich Górach, ul. Oświęci 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożaniczym i Ochronnym „Cenpo”
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO _ (£[ENIK”£V

Aparat powietrzny
plecakowy
typ AP-3

- Numer rejestracyjny CIOP: 506
3 Symbol SWW: 0657-212
) Symbol handlowy: OA-1
PRZE Aparat AP-3 jest z własnym zaopatrzeniem w powietrze. Przeznacmny lest do ocmuny dróg ych przy pracach wy
nych w i (gazy, pary, pylv) w vaadkach
tlenu w jącej oraz w wyp , gdy te występują
równocześnie. Że względu na krótki czas działania, i zapasem powietrza w butlach - aparat jest przede im do ych prac
vinych, akcji ych straży poź ji urządzeń itp.

OPIS I DANE TECHNICZNE. W sklad apala!u Wchodzą maska Ma-1M, wąż oddechowy fal

dowany, reduktor ciśnienia z zaworem dwie butle,
manometr i konstrukcja nośna. Aparat przystosowany |est do noszenia na plecach.

Pojemność butli 2x4 dom*

Ciśnienie powietrza w butlach 19,6 MN/m* (200 kG/em?)
Zapas powietrza w butlach 1600 dom*

Czas ochronnego działania
- przy zużyciu powietrza 30 1/min 63 min »
- przy zużyciu powietrza 50 |/min 32 min P
Sohemat: działania

1 - maska, 2 - wąż oddechowy taktowany, 3 - roduktor cienionia, 4 - za:
wór dawkujący, 6 - sygnalizator akustyczny, 6 - butlo powietrzne, 7 - ma«
nometr
Ciśnienie i 3,02:0,49 MN/m* (402-5 kG/om*)

Opór przy wentylacji 30 I/min podczas wdechu 24 mm słupa H20

Wentylacja: maksymalna 100 I/min

Wymiary: aparatu

- szerokość 300 mm

~, wysokość 685 mm

- grubość 156 mm

Masa aparatu napełnionego ok. 18 kg

użyri NiE 1 JA. Sposób ia części aparatu poka

zany jest na rysunku. źródłem zasilania jest zapas powietrza znajdujący się w butlach, a zasada
działania polega na otwartym obiegu oddechowym. Otwarcie zaworu butli powoduje wpływ
powietrza do reduktora ciśnienia, gdzie wartość ciśnienia zostaje zredukowana do 0,59 MN/m*
(6 kG/cm*). W ie wdechu je otwarcie wylotu powietrza z komory ciśnienia do węża i zaworu maski,
Dopływ powietrza trwa tak długo, jak długo trwa podciśnienie wytworzone podczas wdechu.
W czasie wydechu powstałe ciśnienie powoduje zamknięcie dopływu powietrza, Wydech następuje do atmostery przez zawór wydechowy w masce. Po znacznym zużyciu zapasu powietrza
z buti, przy ciśnieniu 3,02:0,49 MN/m* (40£6 kG/em*) zostaje uruchomiony sygnalizator
na się i aparalu z atmosfery zagrożonej
Podjęcie pracy w aparacie powinno być: i maski i węża
oddechowego, zapasu powietrza w butlach (po odkręceniu zaworów butli) i działania zespołów
reduktóra, tj. dawkowania powietrza. Użytkownik aparatu powinien być uprzednio przeszkolony
w użytkowaniu aparatu.
Po skończonej pracy należy odłączyć wąż oddechowy z maską i poddać je konselwac]l Wąż
wypłukać w ciepiej wodzie, maskę przetrzeć środ k .
Butle należy ie napełnić i i ieraj nie
mniej niż ZO% tlonu. Oklesowe konserwaCIB i drobne naprawy aparatu mogą być wykonywane

Aparat nalely przsc›.uwywae w czystym miejscu wlempera!ulzeS 25%C i wilgotności 40-60%,
przi y ji chemicz

nych i promieni slonecznych.

PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górmczych „Faser”

T Góry, ul. O imska 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożarniczym i Ochronnym „Cenno”


- CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO i OCHRONNEGO (ENF2€P

Aparat powietrzny
plecakowy
typ AP-3M

Numer rejestracyjny CIOP: 576
Symbol SWW: 0657-212
Symbol handlowy: OA-4
P Aparat i AP-3M jest z własnym zaopa~
trzeniem w powietrze. Przeznaczony jest do ochrony dróg oddechowych przy pracach wykony«

wanych w i (gazy, pary, pvw›, w wypadkach ni tlenu w jącej oraz w gdy

równocześnie. Ze względu na krótki czas działania, i zapasem powietrza w butlach - aporat jest przede do

prac awaryjnych, akcji ych, straży poź do prac przy ji urządzeń prze

mysłowych itp.

OPIS I DANE TECHNICZNE. W skłod aparatu wchodzą: maska Ma-1M, wąż oddechowy fal

dowany, reduktor ciśnienia z zaworem i dwie butle,
manometr i ja nośna. Aparat jest do noszenia na plecach.

Pojemność butli 2x2,6 dom*

Ciśnienie powietrza w butlach 19,6 MN/m* (200 kG/em')

Zapas powietrza w butlach 1040 dom*

Czas cohronnego działania

- przy zużyciu powietrza 30 l/min 34 min

- przy zużyciu powlstrza 60 Ilmln 20 min

Ciśnienie 3,92:-0,49 MN/m* (402-6 kG/em*)
Opór przy wentylacji 30 I/min podczas wdechu 24 mm słupa H20

Wentylacja: maksymalna 100 I/min
Wymiary: aparatu

- szerokość 340 mm
- wysokość 676 mm
- grubość 130 mm
Masa aparatu napełnionego ok. 13,6 kg

Schemat działania
i 7 - maska, 2 - wąż oddochowy faldowany, 3 - roduktor ciśnienia, 4 - zawór dawkujący, 5 - sygnalizator okustyczny, 6 - butlo powietrzne, 7 - ma=
nometr
użyri i JA. Schemat ia części aparatu poka
zany jest na rysunku. Zródłem zasilania jest zapas powietrza znajdujący się w butlach, a zasada
działania polega na otwartym obiegu oddechowym. Otwarcie zaworu butli powoduje wpływ powietrza do reduktora ciśnienia, gdzie wartość ciśnienia zostaje zredukowana do ok. 0,69 MN/m*
(6 kG/em'). W ie wdechu duje otwarcie wylotu powietrza z komory ciśnienia do węża i zaworu maski,
Dopływ powietrza trwa tak długo, jak długo trwa podciśnienie wytworzone podczas wdechu.
W czasie wydechu powstałe ciśnienie powoduje zamknięcie dopływu powietrza. Wydech _ następujo do atmostery przez zawór wydechowy w masce.

Po znacznym zużyciu zapasu powietrza z buti, przy ciśnieniu 3,920,49 MN/m* (40+-6 kG/am*)

zostaje na ia się użytkow= nika aparatu z atmosfery zagrożonej.
Podjęcie pracy w aparacie powinno być i i maski i węża

oddechowego, zapasu powietrza w butlach (po odkręceniu zaworów butli) i działania zespołów
reduktora, tj. dawkowania powietrza. Użytkownik aparatu powinien być uprzednio przeszkolony
w użytkowaniu: aparatu. i

Po skończonej pracy należy odłączyć wąż oddechowy z maską i poddać je konserwacji. Wąż W
wypłukać w cieptej wodzie, maskę przetrzeć środkiem
Butle należy io napełnić powi i i

nie mniej niż 20% tlenu. Okresowe konserwacje i drobne naprawy aparatu mogą być wykonywane
wyłącznie przez Aparat należy przechowywać w czystym miejscu w temperaturze 5-:-25*C i wilgotności 40
+-60%, przed i y

chemicznych i promieni słonecznych.

PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser”

Tarnowskie Góry, ul. Oświęcimska 42/44 |

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożaniczym i Ochronnym „Cenpo””

©OW ONNN nO TNNOSNALA --
S
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO cEle

Butle zapasowe
do aparatów
| powietrznych

Symbol SWW: 0655-68
Symbole handlowe: OB-6 - pojemność 4 I
OB-7 - pojemność 2,6 I

'"'*'ę,@:ŻI*f'iii(l'Wl'ETRZE )
Butlo
- butle o i 4 i do aparatu
powietrznego typu AP-3M,

stanowią części wymienne do aparatów powietrznych
i typu AP-3, butle o pojemności 2,6 | do aparatu

OPIS I DANE TECHNICZNE. Butlo stalowe bez szwu, z zaworem, napełnione powietrzem.,
Ciśnienie robocze - 19,6 MN/m* (200 kG/cm?)

użyri i A. w ywania wymiany butli w aparacie
powietrznym należy sprawdzić ciśnienie robocze powietrza oraz szczelność połączenia butli
z zaworom przez zanurzenie w wodzie,

W przypadku niepelnego zapasu powietrza w butli należy ją dopełnić do ciśnienia roboczego.
Do iania stosować i nadające się do oddychania, zawierające nie
mniej niż 20% tienu.

Butle należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w pozycji leżącej, sklerowane zaworami w jedną stronę.

Butle należy chronić przed i i iami oraz środkami działaj korodująco.

Użytkownicy buti z gazami powinni stosować się do szczegółowych przepisów w sprawie bezploczoństwa i bigłony
@racy przy użytkowaniu butli z gazomi sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczalnymi pod ciśnieniem.

PRODUCENT
Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i Lamp Górniczych „Faser”
io Góry, ul. Oświęci 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożarni i Och ym „Cenpo”
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OCHRONNEGO - IENKRC)

Aparat do oddychania
sprężonym powietrzem
typ AS-3MArcus'”

Numer rejestracyjny CIOP: 430
Symbol SWW: 0657-212
Symbol handlowy: OA-18
PRZEZNACZENIE. Aparat do z instalacji z powietrza jest
urządzeniem izolującym. Przeznaczony jest do ochrony dróg oddechowych przy pracach wyko
w (gazami, parami, pylami)
oraz w warunkach niedostatecznej ilości tlenu (zbiorniki, kanały, piwnice). Ze względu na sposób
doprowadzenia powietrza i możliwość regulacji jego strumienia - w aparacie można wykonywać

prace cięższe i jące większej ji dróg ych. Aparat z maską
lub półmaską nadaje się: do takich prac, jak: małowanie natryskowe, czyszczenie odlewów, spawanie i itp.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE W skład aparatu wchodzą: maska MA- IM wąż faldowany,

pas z zaworem i do ia węża aparatu laki wąż dopro wadzający powietrze, filtr i jowy FPO-2, linka jna oraz skrzynia metalowa do
przechowywania aparatu.

Dlugość węża doprowadzającego powietrze 10 m

Średnica wewnętrzna węża 9 mm

Ciśnienie w instalacji 0,29-0,78 MN/m* (3©8 kG/cm*)

Wydajność aparatu przy ciśnieniu w sieci 4,5 kG/em*

- przy zamkniętym zaworze (przelot przez dyszę) 40 I/min

- przy całkowicie otwartym zaworze 200 I/min

Masa aparatu ok. 10 kg

UŻYTKOWANIE 1 JA. Schemat i ich części

oraz działania aparatu pokazany jest na rysunku. Działanie aparatu polega na doprowadzeniu
potrzebnej il ości powietrza do zaworu maski po iu go w fitrze

przeciwolejowym. Regulacji ilości przepływu powietrza dokonuje użytkownik w zależności
od zapotrzebowania (natężenie pracy, pojemność płuc) w zaworze regulacyjnym. Warunkiem
bezpiecznej pracy w aparacie jest polączeń i jego elementów. Podczas pracy w aparacie, i i i i iomil
kanotach, piwnicach), należy zapewnić jego uzy!kownlkowl nadzór przez drugiego pracownika
i uzgodnić system się za linki

Do aparatu można stosować w miarę potrzeby wąż doprowadzający o długości ponad 10 m
(odcinki węża znormalizowane, o dlugości 10 m, zaopatrzone w złącza - patrz: Wąż dodatkowy
do aparatów AS-3M).
Po skończonej pracy poszczególne elementy aparatu należy rozłączyć i poddać konserwacji.

Połączenia należy oczyścić, węże gumowe przepłukać czystą i ciepłą wodą oraz wysuszyć,

maskę przetrzeć iiż płynem i

Wkład filtru przeciwolejowego należy wymieniać po każdych 200 godz pracy w aparacie.

Aparat należy przechowywać w czystym miejscu w temperaturze 5--25*C i wilgotności 65--15%,
W m : % ~ 0 Wr oG

- na gumę lub wydzielających zapachy draźniące drogi oddechowe.

Schemat działania
7 - instalocja sprężonego powietrza, 2 - fitr odoliwiający, 3 - wąż doprowadzający powietrze, 4 - maska, 5 - wąż
foldowany, 6 - zawór rogulacyjny. 7 - końcówka do pistoletu natryskowego, 8 - pos główny, 9 ~ linka asokuracyjna


PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser”

T Góry, ul. 0 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
F i Och

”„Genpo””


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO cENm

Aparat inżektorowy

do zasysania
świeżego powietrza
typ AJ-3M „Saturn”

Numer rejestracyjny CIOF 431

Symbol SWW: 0657
Symbole handlowe: OA 2 - bez wózka i butli
OA-23 - z butlami i wózkiem
P Aparat inż y do zasysania świeżego powietrza jest urządzeniem
i do ochrony dróg przy pracach wykonywanych w atmosferze zani i jami i (gazami, parami, pyłami) oraz w warunkach
niedostatecznej ilości tlenu (zbiorniki, kanały, piwnice).

Ze względu na sposób doprowadzenia powietrza i zakres wydajności aparatu (30<-100 I/min)
można w nim wykonywać prace cięższe i dług jące większej dróg
oddechowych.

OPIS I DANE TECHNICZNE. W skład aparntu wchodzą: maska Ma-1M, wąż faldowany,

pas z wąż inżektor z filtrem przeciwpylowym, zawór
redukcyjny z manometrem wysokiego i niskiego ciśnienia i zaworem bezpieczeństwa, dwie butle
zo linka jna, wózek i skrzynia metalowa do przechowywania
aparatu.

Uwa Aporat może być dosarczony baz wózka i butl (symb. OA2).

Dlugość węża doprowadzającego powietrze 40 m (2x20 m)
Średnica wewnętrzna węża 19 mm
Wydajność aparatu 30100 I/min
Pojemność butli 2x27 1

Maksymalny czas pracy przy zapotrzebowaniu powietrza w ilości 70 I/min oraz
przy ciśnieniu początkowym w butlach 14,7 MN/m* (150 kG/om) i końcowym

1,96 MN/m* (20 kG/cm*) 12 godz
Masa aparatu kompletnego ok. 150 kg
użyr i JA. Schemat i ich części

oraz działanie aparatu pokazane są na rysunku. Zródłem zasilania aparatu jest zapas powietrza
znajdujący się w butlach.

Sprężone powietrze z butli, po obniżeniu ciśnienia w zaworze redukcyjnym, przepływa do komory
zasysającej inżektora, w której powstałe podciśnienie powoduje zasysanie powietrza z zewnątrz
idoprowadzenie go poprzez wąż do zaworu maski, i

czystego powietrza jest umieszczenie butli z inżektorem w miejscu, gdzie powxetrze nadaje się do
oddychania. Podjęcie pracy w aparacie powinno być
połączeń, aparatu i jego i działania.

Podczas pracy w aparacie należy zapewnić jego użytkownikowi nadzór przez drugiego pracownika
uzgodnić system ia się za linki
Po skończonej pracy poszczególne elementy aparatu należy rozłączyć i poddać konserwacji.
Połączenia należy oczyścić, węże gumowe przepłukać czystą i ciepłą wodą i wysuszyć, maskę

przetrzeć środkiem
Aparat należy przechowywać w czystym miejscu w temperaturze 5 :-26*C i wilgotności 65-1-15%,
i przed iem oraz działani ji i pływający

szkodliwie na gumę lub wydzielających zapachy drażniące drogi oddechowe.

Schemat działania
7 - moska, 2 - wąż fakdowany, 3 - pas z lącznikiem, 4 - wąż doprowadzający powietrze, 6 - inżoktor z filrem przeciwpylowym, 6 - zawór bezpieczeństwa, 7 - zawór redukcyjny, 8 - butle, 9 - wózek, 70 - linka. asekuracyjna
11 - skrzynia


PRODUCENT
Fabryka Sprzętu Ratunkowego
Lamp Górniczych „Faser”
ie Góry, ul. O 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożarni i 0 „Cenpo”
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OCHRONNEGO ([EN[P£P

Aparat do oddychania
tłoczonym powietrzem
typ AT-4MMedius'”

Numer rejestracyjny CIOP: 434
Symbol SWW: 0657-213
Symbol handlowy: OA-24
Aparat do i jest

przeznaczonym do ochrony dróg oddechowych przy pracach wykonywanych w atmosferze
i i i jami (gazami, parami i pylami) oraz w warunkach niedostatecznej ilości tlenu (zbiorniki, kanały, piwnice).
Ze względu na sposób doprowadzenia powietrza i zakres wydajności aparatu (do 180 I/min)
można w nim wykonywać prace cięższe i jące większej ji dróg

ych. i ia aparatu jest możli ia go z instalacją
elektryczną jednofazową o napięciu 220 V.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. W skład aparatu wchodzą: maska Ma-1M, wąż faldowany,
pas z iki wąż i i z silnikiem i dodatkowym napędem ręcznym, linka asekuracyjna i skrzynia metalowa do przechowywania aparatu.

Długość węża doprowadzającego powietrze 40 m (2x20 m)
Średnica wewnętrzna węża 19 mm
Wydajność: aparatu

- przy napędzie elektrycznym i długości węża 40 m ok. 170 I/min
- przy napędzie elektrycznym i długości węża 20 m ok. 180 I/min
- przy napędzie ręcznym (80 obr/min) i długości węża 40 m ok. 36 I/min

- przy napędzie ręcznym (80 obr/min) i długości węża 20 m ok. 40 I/min
Masa aparatu ok. 43 kg

UżYT 1 JA. Schemat i ich części

oraz działania aparatu pokazany jest na rysunku.

Zródłem zasilania aparatu jost silnikiem ycznym, który zasysa powietrze z otoczenia i tłoczy je poprzez wąż j do zaworu maski.
Napęd ręczny jest napędem yjnym i powinien być w. wypadku
przerwy w dostawie energii elektrycznej lub w razie awari silnika - w czasie potrzebnym do
wycofania się użytkownika aparatu z miejsca pracy.

Warunkiem dostarczenia czystego powietrza jest umieszczenie wentylatora w miejscu, gdzie
powietrze nadaje się do oddychania. Podjęcie pracy w aparacie powinno być poprzedzone sprawdzeniem i połączeń i i aparatu oraz jego i działania.
Podczas pracy w aparacie należy zapewnić jego użytkownikowi nadzór przez drugiego pracow
nika i uzgodnić system iewania się za i linki jnej

Po skończonej pracy poszczególne elementy aparatu należy rozłączyć i poddać konserwacji.

Połączenia należy oczyścić, węże gumowe przeplukać czystą wodą i wysuszyć, maskę przetrzeć

środkiem żaj

Aparat naloży przechowywać w czystym miejscu w temperaturze 5--25*C i wilgotności 65:15%,
i przed i ialani ji i i dla gumy

lub wydzielających zapachy draźniące drogi oddechowe.

Sohemat działania

7 - maska, 2 - wąż foldowany, 3 - pas z łącznikiem, 4 - wąż doprowadzający powietrze, 5 - wentylator z silnikiem,
6 - linka osokuracyjna, 7 - skrzynia
PRODUCENT
Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser”

Tarnowskie Góry, ul. Oświęcimska 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożaniczym i Ochronnym „Cenpo”
ro
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OCHRONNEGO - €CENI”C)

Aparat

do zasysania
świeżego powietrza
typ AZ-2MAtmos'”

Numer rejestracyjny CIOP: 429
Symbol SWW: 0657-213
Symbol handlowy: OA-15
PRZEZNACZENIE. Aparat do zasysania świeżego powietrza jest urządzeniem izolującym,

do ochrony dróg ych przy lekkich pracach wykonywanych w atmosterze: zani j jami i (gazami, parami, pylami), gdzie występuje
niedostatoczna ilość tlenu (zbiorniki, kanały, piwnice).

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. W skład. aparatu wchodzą: maska MA-T1M, wąż faldowany,
pas ze złączem do węża, wąż y zbrojony, filtr y i linka
oraz skrzynia metalowa do przechowywania aparatu.

Długość węża, do zasysania powietrza 20 m

Średnica wewnętrzna węża 25 mm

Opór aparatu przy przepływie powietrza w ilości 30 I/min maks. 60 mm słupa H20
Masa aparatu ze skrzynią ok. 25,6 kg

użyri i JA. Schemat i ich części

oraz działania aparatu pokazany jest na rysunku. Działanio aparatu sprowadza się do umymama
łączności dróg oddechowych użytkownika z miejscem, w którym powietrze nadaje 5|ę do uddy-

chania, a więc wymaga umieszczenia końca węża z filtrem przeci ym poza
w którym wykony jest praca w i. Powietrze zasysano przez użytkownika ulega oczyszczeniu z pylów grubych w filtrze przeci ym i przez wąż

cy oraz wąż pływa do zaworu maski.

o względu na takt, że powietrze zosysane jest siłą płuć użytkowniko, stosowanie aporatu AZ-2M
powinno ograniczać się do prac lekkich, a okres użytkowania w ciągu dnia nie powinien przekraczać 4 godz.

W aparacie nie należy stosować węży o długości ponad 20 m ze względu na wzrost oporów przy

oddychaniu.
Warunkiem bezpiecznej pracy w aparacie jest połączeń i

elementów aparatu. Podczas pracy wykonywanej w aparacie należy zapewnić jego użytkownikowi
nadzór przez drugiego pracownika i uzgodnić system iowania się za i

linki asekuracyjnej.
Po skończonej pracy poszczególne elementy aparatu należy rozłączyć i poddać konserwacji.
Połączenia należy oczyścić, węże gumowe przepłukać czystą i ciepłą wodą i wysuszyć, maskę
przetrzeć czystą szmatką nawilgoconą płynem odkażającym.
Wkład filtru i (wata iczna) należy wymieniać po każdych 100 godz. pracy

w aparacie.

Aparat należy przechowywać w czystym miejscu, w temperaturze 5-25*C i wilgotności 66-:5%,
i przed iem i wpływem ji i iataj wi

na gumę lub wydzielających zapachy draźniące drogi oddechowe.

rzr

Schem2t. działania
7 - moska, 2 - wąż foldowany, 3 - pas z łącznikiom, 4 - wąż doprowadzający powietrze, 5 - filr przeciwpyłowy
~ linka asokuracyjna


PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

.i Lamp Góiczych „Faser”

Tarnowskie Góry, ul. Oświęcimska 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożarni i 0 ym „Cenpo””
Ę CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OCHRONNEGO - CCIENIF*K3

Aparat
filtrowentylacyjny
dla rolnictwa

typ AR-1 „Piast”

Numer rejestracyjny CIOP: 548
Symbol SWW: 0657-212
P Aparat fi jny „Piast” AR-1 jest do ochrony dróg

przy pracach wykonywanych w i j pyłami oraz szkodiiwymi i - takich jak: ie głoby, i i, ni i
i ików środkami chemii i i transport wapna, nawozów sztucz<

nych itp.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE, W skład aparatu wchodzą: zespół filtrowentylacyjny z silnikiem
i helmy ochronne, pasy biodrowe i węże dopro

wadzaiące powie!vze.

Wydajność aparatu dla 2 osób 280 I/min
Sprawność filtracyjna aparatu dla pylów o wielkości cząstek powyżej O,5pi 08%
Długość węży doprowadzających powietrze (dla 1 użytkownika) 5 m
Napięcie zasilania dla dmuchawy

- z silnikiem prądu stałego 12 v

- z silnikiem prądu zmiennego 220 V

Masa aparatu (bez helmów i węży) ok. 15 kg
UŻYTKOWANIE 1
aparatu pokazany jest na rysunku.
Z aparatu mogą korzystać jednocześnie dwie osoby. Zródłem zasilania helmów jest dmuchawa
napędzana silnikiem elektrycznym prądu stałego 12 V lub zmiennego 220 V, która zasysa powietrze z otoczenia. Powietrze zostaje oczyszczone z pylów i gazów w filtropochłaniaczu i doprowadzane wężami do helmów.

i powneuza i się do ia jest ie zespołu

w i tlenu co najmniej 17% objętościowo.

Podjęcie pracy w aparacie powinno być i i połączeń
i elementów aparatu.
Po skończonej pracy poszczególne elementy aparatu należy rozłączyć i poddać konserwacji.
Połączenia należy oczyścić, węże gumowe przeplukać czystą wodą i wysuszyć.
Filtr wstępny oraz filtropochłaniacz należy wymienić po okresie pracy wskazanym w szczegółowej
instrukcji stosowania aparatu. Aparat należy przechowywać w czystym mle]s:u w temperaturze
0--25/C i wi 651-15%, przed
chemicznych szkodliwych dla gumy oraz wydzielających zapachy drazmące drogi oddechowe.

JA. Schomat

części ych oraz działania

21

o

Schemat: działania

7 - filropochlaniacz, 2 - dmuchowa z silnikiem, 3 ~ wąż doprowadzający powietrze, 4 - hulm ochronny,
6 - pas biodrowy


PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser'”

Te ie Góry, ul. OŚwięcimska 42/44

DYSTRYBUTOR
Składnice Centrali Rolniczych

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” /
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO CENFQ

Aparat
filtrowentylacyjny
dla przemysłu
typ AR-2 „Piast”

Numer rejestracyjny CIOP: 567
Symbol SWW: 0657-212

PRAD *!
| zmieNAY (0

v
Aparat f .,Pias ' AR-2 jest do ochrony dróg
przy pracach wy i pylami

nymi o rozdrobnieniu koloidalnym o wlelkoścl cząstek powyżej 0,5i takich xak pyt wapienny,

cementowy itp.

OPIS i DANE TECHNICZNE. W sklad aparatu wchodzą: zospół filtrowentylacyjny z silnikiom

ycznym, filtrem i y a, helmy ochronne, pasy biodrowe i węże
doprowadzające powietrze,

Wydajność aparatu dla 3 osób ok. 300 I/min
Sprawność filtracyjna aparatu 98%

Dlugość węży doprowadzających powietrze (dla 1 użytkownika) 5 m

Napięcie zasilania 220 v
Wymiary: gabarytowe

- szerokość 210 mm

- wysokość 260 mm

- dlugość 660 mm
Masa aparatu (bez helmów i węży) ok. 14 kg
użyri 1 JA. Schemat ia części oraz działania

aparatu pokazany jest na rysunku.
Z aparatu mogą korzystać jednocześnie trzy osoby. Zródłem zasilania holmów jest dmuchawa
napędzana silnikiem eleklrycznvm która zasysa powietrze z otoczenia, Powietrze zostajo oczysz=

czone w filtrach ( wężami do helmów
Ilość powietrza duprowadzanego do helmów może być w i od
wania uż ików aparatu (cięż j pracy) zaworem jnym znajdującym się na ie zespołu i
i powietrza nadaj się do jest umi ie zespołu
w o i tlenu co najmniej 17% objętościowo, pozbawionej
W celu żenia ż i filtrów zespół filtrowentylacyjny
powinien być ustawiony w miejscu o możliwie najmniejszym zapyleniu.
Podjęcie pracy w aparacie powinno być i połączeń i szczel

ności elementów aparatu.
Po skończonej pracy poszczególne elementy aparatu należy rozłączyć i poddać konserwacji.
Połączenia należy oczyścić, węże gumowe przepłukać czystą wodą i wysuszyć.
Filtr właściwy należy wymieniać po każdych 100 godz pracy, natomiast filtr wstępny - po:

260 godz przy pracach o małym zapyleniu,

120 godz przy pracach o średnim zapyleniu,

60 godz przy pracach o dużym zapyleniu.

Aparat należy przechowywać w czystym miejscu w temperaturze 0<-25*C i wilgotności 65-15%,
i przed i iatani ji i iwych dla gumy

oraz wydzielsjących zapachy drażniące drogi oddechowe.

(1
N
I1
11
i
i

j--p----)

Schemat działania

7 - halm oohronny, 2 - pas biodrowy, 3 - wąż doprowadzający powietrze, 4 - filr wstąpny, 5 - filr właściwy
6 - dmuchawa, 7 - siiik elektryczny, 8 - zawór regulacyjny
PRODUCENT
Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser”

T kie Góry, ul. Oświęci 42/44

DYSTRYBUTOR

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser”

T io Góry, ul. Oświęci 42/44

5 Cenpo


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO

Kask
dla piaskowników
typ K-1

Numer rejestracyjny CIOP: 575
Symbol SWW: 0657-215
Symbol handlowy: OK-29
FKZEZNACZENIE Kask nchranny K-1 służy do ochrony dróg od
przed im pylów oraz do ochrony
twarzy i głowy przed odpryskami występującymi przy pracach związanych z czyszczeniem blach, odlewów i elowacji motodą piaskowania, śrutowania itp.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. Kask wykonany jest z blachy aluminiowej. W części twarzowej wbudowana jest szybka z ostoną
z siatki z wężem

oraz zawór wydechowy.

Wnętrze kasku wyposażone jest w skórzane nagłowie z paskiem podbródkowym. Z kaskiem połączona jest szczelnie kamlzelka z tkaniny
powiekanej gumą.

Ilość powietrza podawanego do wnętrza

kasku nie mniej niż 90 I/min
Ciśnienie powietrza podawanego 60 mm słupa H,0
Ciśnienie otwarcia zaworu wydechowego 20410 mm słupa H,0
Masa: kasku 2,75 kg

UżYTI 1 JA.

do wnętrza kasku potrzebnej ilości powietrza do oddychania jest
posiadanie źródła zasilania, tj. jednego z aparatów izolujących z doprowadzeniem powietrza (A8-3M, AJ-3M, AT-4M), do współpracy
z którymi kask został przystosowany. Sposób połączenia kasku i jego
zailania pokazany jest na rysunku przedstawiającym zastosowanie
aparatu do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M,
Podjęcie pracy w kasku powinno być poprzedzone sprawdzeniem
i połączeń i aparatu zasilaj oraz wyreguli

waniem strumienia powietrza do ok. 90 I/min, aby wytworzyć pod
kaskiem nadciśnienie dla izolacji z otaczającą atmosferą.

Po skończonej pracy poszczególne elementy aparatu zasilsjącego
i kasku należy odłączyć i poddać konserwacji.
Połączenia należy oczyścić, węże gumowe przepłukać czystą ciepłą

wodą i wysuszyć, powierzchnię kasku i szybkę oczyścić, wnętrze

przetrzeć i2 płynem odkażaj

Kaski należy przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach

w 0--26%C i wi i 65+15%, i przed
i

Schemat zasilania
7 ~ instalacja sprężonego powietrza, 2 - filr odoliwiający, 3 - wąż doprowadzający

powietne, 4 - kask, 5 - wąż zoslający, 6 - pos z zaworem regulacyjnym, 7 - linka

asokuracyjna


PRODUCENT

Pracy „Elektro-Radi

Częstochowa, ul. Kopernika 10

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożarniczym i O


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OCHRONNEGO €S[ENIE=€)

Filtr odoliwiający typ FPO-2
do aparatów do oddychania
sprężonym powietrzem

typ AS-3M

Numer rejestracyjny CIOP 611
Symbol SWW: 0874Symbol: handlowy: 0F 20
Filr jest do z par oleju, wilgoci
i innych zani 6 powietrza do sprzętu ochrony dróg oddechowych
z instalacji sprężonego powietrza. Filtr stosowany jest w aparatach do oddychania sprężonym
powietrzem typ AS-3M, kaskach dla piaskowników zasilanych z tych aparatów, jak również
w półmaskach uniwersalnych typ PM-4 i PP-3 zasilanych z instalacji sprężonego powietrza.

OPIS I DANE TECHNICZNE. Korpus pokrywy oraz końcówki filtru wykonane są z aluminium.
Wnętrze filtru wypełnione jest węglem aktywnym, a od strony wlotu powietrza umieszczona
jest wkładka filtracyjna filcowa. Na korpusie umieszczona jest strzałka wskazująca kierunek
przeplywu powietrza.

Zdolność filracyjna przy przepływie powietrza 40 I/min 200 godz - ł
Maksymalne ciśnienie 117 MN/m* (12 kG/em')

Masa 2,25 kg

UŻYT 1 JA. io filtru i j powinno mieć

miejsce w warunkach stosowania sprężonego powietrza z instalacji do oddychania.

Wiączenia filtru do instalacji sprężonego powietrza dokonuje się po zdjęciu kapturków zabezpieczających końcówki, przez połączenie przewodu sprężonego powietrza z końcówką wlotu,

zgodnie ze wskazanym kierunkiem przepływu. Do końcówki wylotu łączy się przewód doprowa
dzający powietrze do sprzętu ochrony dróg oddechowych. Zanieczyszczony filtr może być pod=
dany regeneracji przez wymianę węgla ak(ywnegn

Filtry należy p w suchych i i wolnych od działania
por. oszów i materisków źrących. Końcówki filtru powinny być zabezpieczone kapturkami.

PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser”

Tarnowskie Góry, ul. Oświęcimska 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożarniczym i Ochronnym „Cenpo”


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO

Wąż do aparatów
typ AJ-3M i AT-4M

Symbol SWW: 1373-552
Symbol handlowy: OW-22
PRZEZNACZENIE. Wąż do aparatów AJ-3M i AT-4M służy do doprowadzenia powietrza do
oddychania z źródła zasilania.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. Wąż gumowy z przekładkami tkaninowymi

Średnica wewnętrzna 19 mm

Długość 20 m

Ciśnienie robocze 0,78 MN/m* (8 kG/em*)
i węża są w złącza

UŻYT NIE 1 JA. Przed użyciem wąż należy przepłukać ciepłą wodą

i wysuszyć. Węże należy w i i suchych i i i w tempo

raturze 0+-25*C i wilgotności 65--15%, z dala od źródeł ciepła i substancji szkodliwie działających
na gumę.

PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser'”

T ie Góry, ul. Oświęci 42/44

DYSTRYB UTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
ź Pożarni i m „Cenpo”

«i rsF CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO

Wąż do aparatów
typ AS-3M

Symbol SWW: 1873-525
Symbol handlowy: OW-28 i
PRZEZNACZENIE. Wąż do aparatów AS-3M służy do ia powietrza do
z instalacji sprężonego powietrza.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. Wąż gumowy z przekładkami tkaninowymi

Średnica wewnętrzna 9 mm
Długość 10 m
Ciśnienie robocze 0,78 MN/m? (8 kG/cm*)

Końcówki węża zaopatrzone są w złącza R 1/2”' do połączenia z filtrem i zaworem.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Przed użyciem wąż naloży przepłukać ciepią wodą
i wysuszyć. Węże p ywać należy w iach suchych i w tempe~
«aturze 04 25*C i wilgotności 65.15%, z dala od źródeł ciepła i substancji szkodiwie działających
na gumę.

PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser”

Tarnowskie Góry, ul. Oświęcimska 42/44

DYSTRYBUTOR 1
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożarniczym i Ochronnym „Cenpo””
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO cml.@ w 21

Pochłaniacze gazów '

Symbol SWW: 0657-214
mnŁAnlAc

wll'AR kW

stanowią wymienną część skladową masek lub półmasek i przeznaczone są do oczyszczania wdychanego powietrza ze i
stosuje się do chwilowej ochrony dróg oddechowych przy pracach
krótkotrwatych.

OPIS 1 DANE T
w dwóch wielkościach: małe „M” i duże „D”, Puszki pochlanlaczy
wykonane z blachy stalowej posiadają w górnej części łącznik ze znormalizowanym gwintem do łączenia z maskami lub półmaskami zabezpieczony nakrętką kapturkową. W dnie puszki znajduje się otwór wlotowy dla powietrza wdychanego z otoczenia, zamknięty korkiem
gumowym. Wnętrze puszki pochłaniacza wypełnione jest masą chlonna, odpowiednią dla „pochtanianego” gazu.

Rodzaje w kraju iaczy oraz ich

ochronne i oznaczenia przedstawia tablica.
IoH igpomoiojy> |cs-40 |a@/0L1 uokugemoy ed 1
19 1019 moze6: zoejuejysog
HOO9*HO oBemars0
nsemoj Ared
HOOOH oBamoympru
nsemy Ared as/i1 ZI-W M@ OHOH | Amoymonu: pAuopie

io8 19pomoroju9 uokugemy jed 1

19 10149 moze6 : zoejuejy00g

©(*HO)'Hto uojksy
©HO*H*0 uongo:
*Hfo0*Hto Amojąo 1010
*H”0009H ni uczomęsu
©g0 | - gokugewoj sed zoq

ejB&w yozosejsnwp
*199 | e16ów ›orojysorojzo
%oH9 uuojosojyo
iotuo nytow. yoroqys
Ja”H9 nykjów: jowosą
> vuńzusą
Kilej uszucq
*ANCaPa 11-a Aznp Ho*Ho jouejaw D W Ai z
HO'H'O jousio uokuzojueBio
| OHOHO”HO eurojonge mojeewie
| ”Ho09”H9 u0j00e zed. zoejuejyoog

emożbuq

6 ź s s r i

z1go % m |
nyzśnd emueg - | nz6 opozbie
oujezczendog
i

ź „o - Auzopiogo sgziy - | myz omzeu
- Amoppucy czaepuejgood

u m. ejuejorzp zoepiejynod ju0130 1oquńg

odouuonyso sezą jukagoy pozid ”epuszszskzaouez
emozoyciewod
euojorz

19pomonyiejs
aejuowe

GL-W Ao niopomoxiejs ;
nyejuowe
zoejuejy0g

euomuozo

eiezs

19pomoiojs0;
z9pomouasie

LA-W Mf@ niopomorojs0; 1
niopomoussie
zoejuejys0g

©xsoigoju

©HoO'09'Ho:*HO
NOHO*HO
HO*HO

*os

NOH

nioze ryuep
Amousj
~Adoxdozjnmp 1930
nykiow uejknje
Mnuonje
jouejaw

pyejs: joucnwp
1opomouelio

68-d0

as/10!

91-a Aznp niopomowelko

nioze pyuop
19pomouel/o

aa/60!

91-W A@ niopomouelko
zoejuejyscg

nejs: jouopnwp

Si-a Aznp Si-W Me Dyejs: myuefinmp
zoejuejyscg

©HN

»eruowe

€1-a Aznp €I-W Me

myejuowe zoejuejyo0g

HOOO”HO

HOODH

oBemojso
nsemy Aied
oBomowmgiw
nsemj. Aied

Zi-a Aznp

r
emojejs

(nusz
~uegonu
«iP z/0)
s'o

OHOHOHO |
lo'Hfo
*ou”o

*Hfo0*HfO

180

©oN”109
”100

28H
©H900*Ho9
*H%9
©HO*H*O

©(*HO)'H?o 7

i
HO*HO©HO©HO”HO
HO*HOHO*HO

HOO9*HO
HOODH
SóH

eujeuuomyos
eurojorye
nuojkio »eiojuo
usyisorojulon
Amofionmp 1910

ejB&m yozoiejsnwp

uuojo10149
euknydo1oq9

ejB&m. werojyoozo1zo

19pomowoią
'nsxo eukzucq

emoyej eukzucq
Amopanq jogowie

19pomosojya
wro1ą
19pomowelko

Amojcze sema
~ Amorso semoj
Amoxmgau semo

19pomonyiejs

19pomouosie

as/z!

a-Ma
AmozeBojom
zoejuejyoog

1/6w so'o

BH

100u Aied

ZZ-W Me obu sed. zoejuejycog
ej6&m youop

zZ:d0

Sr

AuujzpoBojorm ej6ów
myuep. W d

wopysed
wkusezo z

emojejs

mopa
wojuojupójBzmn z

g-Mg - nzoejuejyo
-od m yef. ejuejerzp
oBouuczyc0 _ soryez

1017
~do

as/eti

SrMda

wAmojśdmioczad
z AmozeBojoyw
zoejuejys0g

uszusgowojys
nygow yorojyo

nykio: werojyo
nuojkie ouop.

pAuopjeuoj
Amojkrow jogose
Dyejs youopnwp

uczuegoniu
uoBsoj

nyunyjns ›orojyo
10149

nyiow: uejo

(nuz
~uogonyu
«P z'0)

s'o

uouesyoyopyko
Amoiow 104091
u0jy0/A1o/&0u
ni uejoo
nang-u uejoo

Z8:d0

as/zu

S-Ma
AmozeBojom
zoejuejysog

6

+z

0
użyr 1E i JA
jako sprzętu ochrony dróg oddechowych uwarunkowane jest:

3 ją tlonu w i i - nie
mniej niż 17% objętościowo,

- stężeniem gazu, które nie może przekraczać wartości wskazanej
dla danego pochłaniacza,

- i y i i j. czasem
działania, który nie powinien przekraczać wartości określonej
dla poszczególnych gazów.

Przy stosowaniu pochtaniaczy z maskami zasadą jest łączenie pochlaniaczy małych bezpośrednio z maską, natomiast dużych za pośrednictwem węża Przy i iaczy z pół
maskami obowiązuje zasada łączenia zarówno: pochłaniaczy małych,
jak i dużych, za pośrednictwem węża i noszenia ich w torbach przeznaczonych do tego celu.

Do każdego pochłaniacza dołączona jest instrukcja użytkowania,
z której trością należy zapoznać użytkowników.

r należy pr ywać w pomi suchych
w temperaturze 5--20%C i wilgotności 60+10%. W pomieszczeniach
tych nie należy p ików, kwasów dymi

śmarów, amoniaku i innych substancji, które mogą powodować
niszczenie powłoki lakierowanej i korozję.

jny okres p ywani iaczy przy
podanych wyżej warunków wynosi 2 lata od daty produkcji.


PRODUCENT
Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i Lamp Qómiczych „Faser”

T Góry, ul. Oświęcimska 42/44
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „DELTA”
Warszawa, ul. Grochowska 306/310

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożarni i Och ym „Cenpo”


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO @ 1

Maska typ GSP-M

Numer rejestracyjny CIOP: 502
| Symbol SWW: 1374-551
Symbol handlowy: OM-18
PRZEZNACZENIE Maska GSP-M w iu z iedni i gazów,

lub aparatami i i i o mwanym obmgu oddechowym (powietrznymi)
stanowi ochronę dróg ych przed ] iem gazów, par i innych zanieczyszczeń.

OPiS i DANE T Korpus maski y jest z gumy, z obrzeżem
uszczelniającym ze skóry zamszowej, Część twarzowa wyposażona jest w jedną szybkę o kształcie
owalnym, w oprawie i, zawór z łącznikiem, zawór

i taśmy nagłowia. Szybka żona jest w wyci służącą do wycierani

się pary wodnej pogarszającej widoczność.

Opory oddechowe maski przy stałym przepływie powietrza

30 I/min

- dla wdechu 2+10 mm słupa H20
- dla wydechu 2310 mm słupa H.0
Masa: maski ok. 450 g

Maska produkowana jest w jednej wielkości średniej (przewidywana produkcja w trzech wielkościach).

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Maska może być używana, w połączeniu z pochłania

czami gazów i i, w takich w jakich jest ich stosowanie, a mi icie: przy iu warunku i tienu 17%'obj i przy dopusz=
czalnych stężeniach gazów, których wartości określone są dla poszczególnych pochłaniaczy
i w czasie nie czasu o działania

Pochtaniacze małe łączy się z maską iacze duże, umi w torbie,

łączy się z maską za pośrednictwem węża faldowanego.
Maska może być stosowana również ze sprzętem izolującym, a mianowicie z aparatami z doprowadzeniem powietrza, tj. aparatami typu AS-3M, AT-4M, AJ-3M i AZ-2M oraz aparatami powietrznymi (plecakowymi) typu AP-3 i AP-3M.

Przed przystąpieniem do pracy w masce należy i6 jej (brak mechanicznych) i działanie zaworów oddechowych. Po każdym użyciu należy maskę przemyć
wodą z mydiem lub płynem dezynfekującym (spirytus lub chinozol), wypłukać wodą i wysuszyć.

v w iach suchych i zaci w 5 26*Ci wilg
ci 651.15%, z dala od urządzeń grzejnych i ji i i iwie na
gumę.
PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser”

Tarnowskie Góry, ul. Oświęcimska 42/44

DYSTRYBUTOR

Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożarniczym i Och ym „Cenpo” u s
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO (ĘERNIEIY3

Maska typ MC-1

Numer rejestracyjny CIOP: 702
Symbol SWW: 1374-551
Symbol handlowy: OM-5
PRZEZNACZENIE. Maska MC-1 w iu z iedni i gazów, filtropochłaniaczem lub aparatami izolującymi o ”otwartym obiegu oddechowym (powietrznymi)
stanowi ochronę dróg przed y iem gazów, par i innych zanieczyszczeń.

OPIS i DANE TECHNICZNE. Maska wykonana z miękkiej gumy, wyposażona jest w komorę

z zaworami oraz z gniazdem gwintowym. W części
twarzowej umocowane są w aprawach zastołowych dwie szyski Obrześe masłó wypozizcne
jest w uchwyty dla zospołu taśm nagłowia.

Opory maski przy stałym przepływie powietrza 30 I/min

- dla wdechu - 6 mm słupa H,0 ©- dla wydechu 2110 mm słupa H,0
Masa maski ok. 360 g

Maska produkowana jest w czterech wielkościach: bardzo mała - nr 0, mała - nr 1, średnia - nr 2, duża - nr 3

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Maska może być stosowana w połączeniu z pochla

niaczami gazów i fi i w takich w jakich i jest ich stosowanie, a mi i przy iu warunku i tlenu 17% obj i przy dopuszczalnych stężeniach gazów, których wartości określone są dla poszczególnych pochtaniaczy,
i w czasie nie czasu dzlalanla

Pochtaniacze małe łączy się z maską duże umi w torbie,
łączy się z maską za pnśvednlctwsm węża faldowanego. Maska może być stosowana również
ze sprzętem i. i i aparatami z powietrza, tj. aparatami

typu AS-3M, AT-4M, AJ 3M i AZ-2M oraz aparatami powietrznymi (plecakowymi) typu
AP-3 i AP-3M.

Przed przystąpieniem do pracy w masce należy i6 jej (brak me
chanicznych) i działanie zaworów oddechowych.

Po każdym użyciu należy maskę przemyć wodą z mydlem lub płynem dozynfekującym (spirytus
lub chinozo), wypłukać wodą i wysuszyć. Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych w temperaturze 5-:-26%C i wilgotności 654-15%, z dala od urządzeń grzejnych i substancji
chemicznych działających szkodliwie na gumę.

PRODUCENT
Fabryka Sprzętu Ratunkowego i
i Lamp Górniczych „Faser”

Tarnowskie Góry, ul. Oświęcimska 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożarniczym i Ochronnym „Cenpo”
.
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OCHRONNEGO (QIEENI*€)

Maska kapturowa
typ MP-6

Numer rejestracyjny CIOP 555
Symbol SWW: 1874Symbol handlowy: OM 16
PRZEZNACZENIE. Maska MP-6 w iu z iedni i gazów, filtrolub aparatami izolującymi o otwartym obiegu oddechowym (powietrznymi)

stanowi ochronę dróg ych, części i głowy przed v

gazów, par i innych zanieczyszczeń.

Maska MP-6 ze względu na budowę (pelna ostona głowy) szczególnie zalecana jest do stosowa
nia w przemyśle chemicznym na stanowiskach pracy, gdzie obok szkodliwego działania gazów

i par na drogi oddechowe niezbędna jest ochrona głowy przed tymi szkodliwymi czynnikami,

odpryskami cieczy źrących itp.

OPIS I DANE TECHNICZNE. Maska wykonana z miękkiej gumy, wyposażona jest w komorę

z zaworami oraz z gniazdem gw:muwym
W części i są wopmwach dwie szybki od strony
j w krążki i i szybki przed i
Opory maski przy stałym przepływie powietrza 30 I/min
- dla wdechu 2+10 mm słupa H,O
- dla wydechu 2+10 mm słupa HxO
Masa: maski ok. 350 g

Maska produkowana jest w czterech wielkościach: mała - nr 1, średnia - nr 2, duża - nr 3
i bardzo duża - nr 4

UŻYTKOWANIE i KOMSERWACJA Maska może być stosowana w polączanlu z pochłanla-

czami gazów i fi i w takich wjakich jestich

a mianowicie: przy iu warunku i tlenu 17% objętościowo, przy

nych stężeniach gazów, których wartości określone są dla poszczególnych pochlaniaczy, i w czasie
nie czasu działania

Pochłaniacze małe łączy się z maską i i duże, i w torbie,

łączy się z resdią za poźredoiczwem węca Tołdokiódo.

Maska może być stosowana również ze sprzętem izolującym, a mianowicie z aparatami z dopro
wadzeniom powietrza, tj. aparatami typu AS-3M, AT-4M i AZ-2M oraz aparatami powietrznymi

(plecakowymi) typu AP-3 i AP-3M.

Przed przystąpieniem do pracy w masce należy i6 jej (brak me

chanicznych) i działanie zaworów oddechowych.

Po każdym użyciu należy maskę przemyć wodą z mydiem lub płynem dezynfekującym (spirytus

lub chinozoł), wypłukać wodą i wysuszyć. Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zaw 626%C i wi i 65£16%, z dala od urządzeń grzejnych

i ji i ialaj iwie na gumę.

PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i Lamp Górniczych „Faser
Tarnowskie Góry, ul. Oświęcimska 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożaniczym i Ochronnym „Cenpo'
1 CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO €SEENIE*0)

Półmaska przeciwpyłowa
typ „Saturn”

Numer rejestracyjny CIOP: 384
Symbol SWW: 1374-552
Symbol handlowy: OP-98
P Półmaska jest do ochrony dróg oddechowych przed szkodliwym im pylów o i ym o wielkości cząstek
powyżej 211 takich jak: pyly surowców włókienniczych, drewna, zbóż, węgla tworzyw sztucznych
itp.

OPIS i DANE T . Półmaska jest z gumy pi j w postaci czaszy,
Wyposażona jest w zawór wydechowy i paski służące do umocowania, W części obwodu czaszy
wprowadzony jest drut stalowy, służący do nadania półmasce żądanego kształtu przy jej formowaniu do ksztaltu twarzy,

Sprawność filtracyjna dla standardowego pylu krzemowego o średniej

geometrycznej cząstek 2,2ju 92% i
Opór wdechu przy szybkości przepływu 32 I/min (przy półmasce niezapylonej) maks. 10 mm słupa H,0
Ciężar półmaski ok. 70 g
Powierzchnię filtracyjną stanowi powierzchnia półmaski,
UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Półmaska może być stosowana w warunkach dużego i
zapylenia z tym jednak, że ilość tlenu w atmosferze nie jest mniejsza niż 17% objętościowo i nie
występują zanieczyszczenia w postaci par i gazów. Stąd półmaska nie powinna być stosowana
w małych pomi i i i zbiorni |
Przed przystąpieniem do pracy w półmasce należy zwrócić uwagę na dobre jej dopasowanie. ;
(właściwe uformowanie drutu w czaszy i) i prawi działanie zaworu .

i

i

W warunkach dużego zapylenia po każdych 30 min pracy półmaską należy wytrzepać dla usunięcia pylu, a po skończonej pracy dokładnie umyć w ciepłej wodzie z mydłem i kilkakrotnie

wypłukać. Suszyć należy w pomi o do 50C. Raz na

dwa tygodnie półmaskę naloży odkażać w 4% roztworze formaliny.

Maski y należy w i i suchych i i

przed działaniem promieni , w 0-220%€ i wi i 60:60%, z dala

od urządzeń grzejnych i j i ziałaj iwie na gumę.
|
4
$
|
i

PRODUCENT

Spółdzielnia Inwalidów „Saturn””
Warszawa, ul. Rezedowa 19

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożamiczym i Ochronnym „Cenpo”
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO (£Q[EERNIF2Ą3 ! pź |

Półmaska przeciwpyłowa
typ PCW-2

Numer rejestracyjny CIOP: 102/BD

Symbol SWW: 1369-69
Symbol handlowy: OP-7
Półmaska jest do ochrony dróg oddechowych przed szkodiiwym działaniem pylów ni ym o wielkości

powyżej 111 takich jak: pyly surowców włókienniczych, drowna, zbóż, kości, skóry, tworzyw
sztucznych, cementu, past szlifierskich (bez tlenku chromu), minerałów (sól kuchenna, kreda,
baryt, korund, gips, bazalt, boksyt), metali (zelazo, cyna), barwników (bez minii ołowiowej,
tlenku antymonu i tlenku baru) itp.

OPIS i DANE 1 . Półmaska jest ze zmi i winylu
posiadającego strukturę gąbki. Powi ia lami jest siatką ianą. Pólmaska wyposażona jest w dwa zawory wydechowe oraz paski służące do jej umocowania.

Sprawność filracyjna dla standardowego pylu krzemowego 94%

Opór wdechu przy szybkości przepływu 32 l/min (przy półmasce nie
zapylonej) maks. 5 mm słupa H.0
Masa półmaski ok. 115 g

Powierzchnię filtracyjną stanowi powierzchnia półmaski.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Półmaska może być stosowana w warunkach dużego
zapylenia (do 100 mg/m*), z tym jednak, że ilość tlenu w atmosferze nie jest mniejsza niż 17%
i nie występują ia w postaci par i gazów. Stąd półmaska nie powinna
być w małych pomi i i w
Przed przystąpieniem do pracy w półmasce należy zwrócić uwagę na dobre jej dopasowanie
j do twarzy oraz na prawidłowe działanie zaworów wydechowych W warunkach dużego zapylenia po ok. 30 min pracy opór wdechu wzrasta do około
10 mm H20, jąc szybsze ie. W celu jącej ze wzrostu oporu, półmaskę należy po każdych 30 min pracy wytrzepać, a po skończonej pracy dokładnie
wymyć w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie płukać w czystej wodzie.

Suszyć należy w w których nie a0*€.
Raz na dwa tygodnie półmaskę należy odkażać w 4% roztworze formaliny.
Pólmaski ywać należy w suchych i i w o

<26%C i wilgotności 65--15%, z dala od urządzeń grzejnych i substancji chemicznych.

PRODUCENT
Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza”
Szczecin, ul. Podgórna 46

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożani h

„Cenpo””


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OCHRONNEGO _ €CENII*C)

Półmaska przeciwpyłowa
typ PP-2

Numer rejestracyjny CIOP: 703
Symbol SWW: 1369-69
Symbol handlowy: OP-125


PRZEZNACZENIE, Półmaska przeznaczona jest do ochrony dróg oddechowych przed szkodiiwym działaniem pylów nietoksycznych o rozdrobnieniu koloidalnym o wielkości cząstek powyżej
0,2, takich jak: pyly surowców włókienniczych, drewna, zbóż, tworzyw sztucznych, węgla
krzemu, barwników w stanie suchym itp.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. Powierzchnia zewnętrzna półmaski wykonana jest z. pianki
poliuretanowej i stanowi filtr wstępnego oczyszczania. Właściwym olementem filtrującym jest
włóknina umieszczona między pianką a folią, którą wyłożona jest powierzchnia wewnętrzna
półmaski. Półmaska wyposażona jest w dwa zawory wdechowe, zawór wydechowy, taśmy nagłowia oraz zacisk nosowy.

Sprawność filtracyjna badana metodą nefelometryczną przy prze
pływie mgły olejowej o stężeniu 20002500 mg/m* i wielkości

cząstek 0,28-0,341 99,9%

Opór wdechu przy szybkości przepływu 30 I/min maks. 6 mm słupa H.0
Opór wydechu przy szybkości przepływu 30 I/min maks. 4 mm słupa H:O
Masa półmośki ok. 50 g

Pólmaska produkowana jest w rozmiarach: 1, 2 i 3.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Pólmaska może być stosowana w warunkach dużego
zapylenia pod warunkiem, że ilość tlenu w atmosferze nie jest mniejsza niż 17% objętościowo
i nie występują zanieczyszczenia w postaci par i gazów. Stąd półmaska nie powinna być stosowana w małych pomieszczeniach zamkniętych i zbiorikach.

Przed przystąpieniem do pracy w pólmasce należy zwrócić uwagę na dobre jej dopasowanie
(dobranie właściwego rozmiaru) i uszczelnienie powierzchni przylegającej do twarzy.

W trakcie użytkowania po wzroście oporów wdechu należy usunąć zewnętrzne zanieczyszczenia
przez szczotkowanie i wytrzepanie. Wewnętrzną powierzchnię półmaski należy przecierać wilgotnym tamponem.

Pólmaski nie należy prać w roztworach wodnych.

Po znacznym zapyleniu półmaski w wyniku dluższego użytkowania należy wycofać ją z eksploatacji.

Pólmaski przechowywać należy w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz szkodliwym działaniem substancji
chemicznych.

PRODUCENT
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta'
Warszawa II Zakład w Złochowicach, pow. Kłobuck

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożaniczym i Ochronnym „Cenpo”
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO €2IEENP£Y

Półmaska przeciwpyłowa
dwufiltrowa
typ PP-1

Numer rejestracyjny CIOP: 609
Symbol SWW: 1374-5562
Symbol: handlowy:
PRZEZNACZENIE. Półmaskę stosuje się z i filtracyjnymi WA. Jest ona
do ochrony dróg ych przed i pylów o rozdrobnieniu koloidalnym o wielkości cząstek powyżej 0 6u takich W o RAS
związków metali, barwników w stanie suchym, chemikaliów, mgty olejów itp.

OPiS 1 DANE TECHNICZNE. Półmaska wykonana w postaci wypraskl gumowej wyposażonej w dwie puszki z zaworami y i pasek
mo : ooo snośi (l je pódo ci o mź nefelomenycmą przy przepływie
30 I/min aerozolu błękitu metylowego o wielkości cząstek u 97%

Opór wdechu przy przepływie 30 I/min (przy wkładce

niezapylonej) 7:14 mm słupa H20

Opór wydechu przy przepływie 30 1/min 325 mm słupa H0

Masa półmaski ok. 150 g

Półmaska produkowana jest w jednej wielkości.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Półmaska może być stosowana w warunkach dużego
zapylenia pod warunkiem że ilość tlenu w atmosterze nie jest mniejszą niż 17% objętościowo
i nie występują zanlecxyszczenla w postaci par i gamw Półmaska zatem nie powinna bgć
i Przed

pracy w półmasce nalezv sprawdzić działanie i szcxelność zaworów oraz wyregulować pasok
nagłowia. Okres użytkowania półmaski zależy od stężenia zapylenia powietrza oraz ciężkości
pracy. Orientacyjny okres użytkowania wkładek przy pracy średnio ciężkiej wynosi przy stężeniu zanieczyszczeń

20 mg/m* - 6 godz

60 mg/m* - 2 godz

120 mg/m* - 1 godz

Po tvch okresach pracy przy odczuwalnym wzroście oporów oddechowych należy wymienić
wkładkę i usunąć wkładki właściwej - na]leple]
strumieniem powietrza. Wymiany wkładek iwych należy < y w wypadku i i i wi

Półmaskę należy y zystości. Zani ia usuwać po wyjęciu wkładek filtracyjnych - suchym pędziem NS czystej wody. Okresowo powinno się półmaskę
dezynfekować przez przetarcie tamponem umoczonym w splrvtusue.

Półmaski powinny być p suchyc mperaturze 0+26%C i wllgmnoścl 65ż15% z dala od urządzeń grze]nych i substancji chemlcznych
działających szkodliwie na gumę. Chronić przed odkształceniem.

PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser”

Tarnowskie Góry, ul. Oświęcimska 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożarniczym i Ochronnym „Cenpo”
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO - CENFE-43

Wkładka filtracyjna
typ WA

Numer rejestracyjny CIOP: 610

Symbol SWW: 0874-49
Symbol handlowy:
PRZEZNACZENIE. Wkładka fitracyjna jest
w skład półmaski przeciwpylowej dwufiitrowej typu PP-1. Komplet ”sianowią dwie włładki
WAz i ochronne wkładki filtracyjnej WA określone
są w opisie półmaski typu PP-1.

OPIS 1 DANE T Wkładka wy jest z bibuly filtracyjnej w postaci krążka
o rozwiniętej, zwiększonej powierzchni.
Opór wkładki filtracyjnej przy przepływie 30 I/min wynosi 714 mm słupa H20.

UŻYTKOWANIE 1 JA. W celu ienia właściwej

zespołu: półmaska + wkładki fitracyjne, naloży przed ieniem do pracy, jak również
w czasio wymiany wkładek, zwracać uwagę na ich stan techniczny oraz właściwe ułożenie
w puszkach półmaski. Wkładki o uszkodzonych powierzchniach nie powinny być stosowane
w. półmasce.

Wkładki filtracyjne powinny bvć w

W toni
niach suchych i 155 5”C i wi i 65:-18%, z dala od substancji i iataj iwie lub j zapachy drażniące drogi oddechowe.

Wkładki należy chronić przed i iem i

PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser”

T ie Góry, ul. Oświęci 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożaniczym i Ochronnym „Cenpo'
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO CENFG

Półmaska
przeciwpyłowa
typ PM-1

Numer rejestracyjny CIOP: 104/BD
Symbol SWW: 1874-562
£ Symbol handlowy: OP-113
Pólmaska z wkładką fitracyjną F-14, przelnanzona jest do
pylów

ochrony dróg
koloidalnym o wielkości cxąslek powyżej 0,3p takich jak: pyły surowców wlóklenmczych
drewna, zboża tytoniu, barwników w stanie suchym (nie zawierających minii ołowiowej, tlenku
antymonu i tlenku baru), gumy, szkła, cementu, węgla, materiałów ścienych, środków piorących,
tworzyw wolną motali (żelazo,
tlenek żelaza, cyna), grafitu, azbostu: popiołu, ma;enamw formierskich. mgty olejów itp.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE, Półmaska wykonana jest w postaci wypraski gumowej, wyposażonej w zawór wdechowy z puszką aluminiową i wkładką filtracyjna, dwa zawory wydechowe
i pasek nagłowia.

Sprawność filtracyjna półmaski badana metodą nefelometryczną przy przepływie 30 I/min mały
olejowej o stężeniu 2000--2500 mg/m i wielkości cząstek 0,28-0,34p 99,9

Opór wdechu przy przepływie 30 I/min (przy wkładce

niezapylonej) maks. 6 mm słupa H,0

Opór wydechu przy przepływie 30 I/min maks. 10 mm słupa H20
Masa półmaski ok.200 g

Półmaska produkowana jest w dwu rozmiarach: 2 i 3.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Pólmaska może być stosowana w warunkach dużego
zapylenia pod warunkiem, że ilość tlenu w atmosferze nie jest mniejsza niż 17% obiętościowo
i nie występu]ą zanieczyszczenia w postaci par | gazów. Stąd półmaska nie powinna być stosowana w małych
Przed przystąpieniem do pracy w półmasce nalezy sprawdzić jej stan techniczny (działanie zaworów ułożenie wkładki filtracyjnej), następnie wyregulować długość paska i dokładnie dopasować obrzeże do powierzchni twarzy. Okres użytkowania półmaski zależy od stężenia zapylenia powietrza oraz ciężkości wykonywanej pracy. Wymiany wkładki filtracyjnej należy dokonywać wówczas, gdy nastąpi znaczny wzrost oporu wdechu. Orientacyjny czas stosowania
wkładki przy pracach średnio ciężkich (przy zapotrzebowaniu powietrza ok 45 I/min) wynosi
przy stężeniu zanieczyszczeń do: 20 mg/m* - 6 godz,

60 mg/mS - 2 godz,

120 mg/m* - 1 godz.

Przy pracach bardzo nlęlklch czas używania należy odpowiednio skrócić, natomiast przy pracach
lekkich przedłużyć o ok. 100%. Pólmaskę należy w czystości,

usuwać po wvję:lu wkładi | iitracyjnej - suchym pędzlem Iub strumieniem czystej wody. Okresowo powinno się półmaskę przez przetarcie w spirytusie.
Fólmaski powinny być p w suchych i o temperaturze 0<25”C i wilgotności 65418% z dala od urządzeń grze]nych i substancji chemlcznych
dzlałających szkodliwie na gumę. Naloży chronić półmaski przed odkształceniem.

PRODUCENT
Wytwó Sprzętu i „Delta”
Zakład w Złochow:cach pow. Kłobuck

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożani i O ym „Cenpo”


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO CENm

Wkładka filtracyjna
typ F-14

Numer rejestracyjny CIOP: 107/BD
Symbol SWW: 0874-49
Symbol handlowy: OF-73
PRZEZNACZENIE. Wkładka F-14 jest ikruj i w skład
półmaski i i typu PM-1. Własności ochronne wkładki filtracyjnej F-14 określone
są w opisie półmaski typu PM-1.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. Wkładka wykonana jest z krążków bibuły filtracyjnej, połączonych tulejką motalową w zespół filtracyjny.
Opór wdechu wkładki przy przepływie 30 I/min wynosi maks. 9 mm słupa H,0.

UŻYTKOWANIE 1 JA. W celu ienia właściwej
zespołu: półmaska i wkładka filtracyjna, należy przed przystąpieniem do pracy, jak również w czasie
wymiany wkładki, zwracać uwagę na jej stan techmczny oraz współosiowe ułożenie w puszce.

Wkładkio i iach tulejkiitp. nie powinny
być stosowane w pólmasce Wktadki fikracyjna powinny być przechowywane w oryginalnych

i suchych i , w 0+ 25”C i wnlgot-
ności ssgs% z dala od iataj iwie lub

zapachy draźniące drogi oddechowe.
Wkładki należy chronić przed i iem i

PRODUCENT
Wytwórnia Sprzętu K Delta” W: u
Zakład w Złochowicach, pow. Kłobuck

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożarniczym i Ochronnym „Cenpo””


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO €2E-NIF”€PB !

Półmaska przeciwpyłowa
dwufiltrowa typ PM-3

z wkładkami
filtracyjnymi F-13

Numer rejestracyjny CIOP: 105/BD
Symbol SWW: 1374-552
Symbol handlowy: OP-118
PRZ . Półmaska z i fitracyjnymi F-13 jest do ochrony
dróg ych prze i ialaniom pylów ni o ieniu koloidalnym o wielkości cząstek powyżej 0,5y, takich jak: pyly surowców włókienniczych, drowna,
zboża, skóry papierutytoniu, barwników, w stanie suchym (nie zawierających minii ołowiowej,
tlenku antymonu, tlenku baru), gumy, cementu, węgla. materiałów ściernych, środków piorących
tworzyw z mi nie i wolnej ionki), niektórych metali),
żelaza, tlenku żelaza, cyny, mgty olejów itp.

OPIS I DANE TECHNICZNE. Półmaska wykonana w postaci wypraski gumowej, wyposażona jest w dwa zawory kami iniowymi i i d inymi, dwa zawory wydechowe i pasek nagłowia.

Sprawność filtracyjna półmaski badana metodą nefelometryczną przy przepływie 30 I/min mgły
olejowej o stężeniu 2000--2500 mg/m” i wielkości cząstek 0,28-:0,34u 90%

Opór wdechu przy przepływie 30 I/min (przy wkładkach

niezapylonych) maks. 5 mm słupa H,0
Opór wydechu przy przepływie 30 I/min maks. 6 mm słupa H;0
Masa półmaski ok. 230 g

Półmaska produkowana jest w dwóch rozmiarach: 2 i 3.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA Pólmaska może być stosowana w warunkach dużego
zapylenia pod warunkiem, że ilość tlenu w atmosterze nie jest mniejsza niż 17% objętościowo
i nie występują zanieczyszczenia w postaci par i gazów. Stąd półmaska nie powinna być stosowana w małych pomi i i i zbiornił z ieniem do pracy
półmasce naloży sprawdzić jej stan techniczny (działanie zaworów, ułożenie wkładek filtracyjnych), następnie wyregulować długość paska i dokładnie dopasować obrzeże do powierzchni
twarzy. Okres użytkowania półmaski zaloży od stężenia zapylenia powietrza oraz ciężkości wykonywanej pracy. Wymiany wkładek filtracyjnych należy dokonać wówczas gdy nastąpi znaczny
wzrost oporu wdechu.

Pólmaskę należy w czystości, ia usuwać po wyjęciu wkładek filtracvinych - suchym pędziem lub strumieniem wody. Okresowo powinno się półmaskę dezynteko:
wać przez przetarcie tamponem umoczonym w spirytusie.

Półmaski powinny być w pomi iach suchych i i o temperaturze 0-25*C i wilgotności 65+15%, z dala od urządzeń grzejnych i substancji chemicznych
działających szkodliwie na gumę. Należy chronić półmaskę przed odkształceniem.

PRODUCENT
Wytwórnia Sprzętu K jnego „Delta”” W M
Zakład w Złochowicach, pow. Kłobuck

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożarniczym i Ochronnym „Cenpo””
CENTRALA-SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OCHRONNEGO - €SEERNIF*C)

Półmaska przeciwpyłowa
dwufiltrowa typ PM-3

z wkładkami
filtracyjnymi F-15B

Numer rejestracyjny CIOP: 105/BD
Symbol SWW: 1374-562
Symbol handlowy: OP-119
Półmaska z i f i F-168 jest do ochrony
dróg przed pylów 3 kolo|da|nvm o wielkości cząstek powyżej 0, 3„, takich 1ak pyły surowców wlóklennlczych dlewna,
zboża, skóry, papieru, tytoniu, barwników w stanie suchym (nie zawierających minii ołowiowej,
tienku antymonu i tlenku baru), gumy, szkła, cementu, węgla, materiałów ściemych, past szlifiorskich, środków piorących, tworzyw wolną
niektórych motali (zolazo, tlenek żelaza, cyna), mgły olejów, pyłów azbestu, gramu, materiałów
i metali twardych.

OPIS i DANE 1 . Pólmaska jest wy w postaci wypraski gumowej i wyposażona w dwa zawory z puszkami aluminiowy , dwa zawory wydechowe i pasek nagłowia.

Sprawność filtracyjna półmaski badana metodą nefelometryczną przy przepływie 30 I/min mgły
olejowej o stężeniu 2000--2500 mg/m* i wielkości cząstek 0,28- 0,34u 99,9
Opór wdechu przy przepływie 30 I/min (przy wkładkach

niezapylonych) maks. 10 mm stupa H,0
Opór wydechu przy przepływie 30 I/min maks. 6 mm słupa H0

Masa półmaski ok. 235 g

Półmaska produkowana jest w dwóch rozmiarach: 2 i 3.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Pólmaska może być stosowana w warunkach dużego
zapylenia pod warunkiem, że ilość tlenu w atmosferze nie jest mniejsza niż 17% objętościowo
i nie występują Zanleczyszczenla w postaci par i gazów. Stąd półmaska nie powinna być stosowana w małyci
Przed przystąpieniem do pracy w półmasce nalezy sprawdzić jej stan techniczny (działanie zaworów, ułożenie wkładek filtracyjnych), wyregulować długość paska i dokładnie dopasować
obrzeże do powierzchni twarzy.

Okres użytkowania półmaski zaloży od stężenia zapylenia powietrza oraz ciężkości wykonywanej
pracy. Wymiany wkładek filtracyjnych należy dokonywać wówczas, gdy nastąpi znaczny wzrost
oporu wdechu. Orientacyjny czas stosowania wkładek przy pracach średnio ciężkich (przy zapotrzebowaniu powietrza ok. 45 I/min) wynosi przy stężeniu zanieczyszczeń do:

20 mg/m* - 6 godz,

60 mg/m* - 2 godz,

120 mg/m* - 1 godz.

Przy pracach bardzu ciężkich czas użytkowania należy odpowiednio skrócić, natomiast przy
pracach lekkich przedłużyć o ok. 100%. Pólmaskę należy w czystości,

nia usuwać po wyjęciu wkładek iltracyjnych - suchym pędziem lub strumieniem wody. Okresowo
powinno się półmaskę dezyntokować przez przetarcie tamponem umoczonym w spirytusie.
Półmaski powinny być suchych i o temperaturze 0+25*C i wilgotności 65415%, z SZ urządzeń grze]nvch i substancji chemicznych
działających szkodliwie na gumę. Należy chronić półmaski przed odkształceniem.

PRODUCENT
Wytwórnia Sprzętu K i jnego „Delta
Zakład w Złochowicach, pow. Kłobuck

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożarniczym i Ochronnym „Cenpo”


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO CENrn 21

Wkładka filtracyjna
typ F-13

Symbol SWW: 0874-49
Symbol handlowy: OF-83

ś Numer rejestracyjny CIOP: 106/BD
PRZEZNACZENIE. Wkładka F-13 jest
w skład półmaski przeciwpylowej dwufiltrowej typu PM-3. Komplet stanowią dwie wkładki,
Własności ochronne i zakres stosowania wkładki F-13 określone są w opisie półmaski typu
PM-3, symb. OP-118. &

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. Wkładka wykonana jest z krążków bibuły filtracyjnej połączonych tulejką metalową w zespół filtracyjny.
Opór wkładki fitracyjnej przy przepływie 30 I/min wynosi maks. 5 mm słupa H,0

UżyrI 1 JA. W celu ionia właściwej

zospołu: półmaska + wkładki filtracyjne, należy przed przystąpieniem do pracy, jak również w cza« _
sie wymiany wkładek, zwracać uwagę na ich stan techniczny oraz współosiowe ułożenie w pusz«

kach. Wkładki o bibuły fi jnej i i tulejki nie

powinny być smsowane w pólmasce Wkładki filtracyjne powlnny być przechowywane w ory
ginalnych iach suchych i w 0+25*€

i wilgotności 65-.15%, z dala od ji iataj iwie lub wydziela

jących zapachy draźniące drogi oddechowe, Wkładki należy chronić przed zawilgoceniem i usz
kodzeniami mechanicznymi. -

4
1
PRODUCENT
Wytwórnia Sprzętu K i jnego „Delta” II
Zakład w Złochowicach, pow. Kłobuck
DYSTRYBUTOR
Faństwowe Przedsiębiorstwa Handlu
m i Och ym „Cenpo” m nr


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO (GENP Y

Wkładka filtracyjna
typ F-15B

Numer rejestracyjny CIOP: 108/BD
Symbol SWW: 0874-49
Symbol handlowy: OF-84
PRZEZNACZENIE. Wkładka F-158 jest
w skład półmaski przeciwpyłowej dwufiftrowej typu PM-3. Komplet stanowią dwie wkładki,
Własności ochronne i zakres stosowania wkładki F-15B określone są w opisie półmaski PM-3.
symb. OP-119.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. Wkładka wykonana jest z krążków bibuly filtracyjnej, połączonych tulejką metalową w zespół filtracyjny. Krążki ione są siatką
Opór wkładki filtracyjnej przy przepływie 30 I/min wynosi maks. 10 mm słupa H0

użyri NIE 1 JA. W celu ienia właściwej
zespołu: półmaska + wkładki filtracyjne, należy przed przystąpieniom do pracy, jak również
w czasie wymiany wktadek należy zwracać uwagę na ich stan techniczny oraz współosiowe
ułożenie w puszkach. Wkładki o i bibuty filtracyjnej nie powinny
być stosowane w półmasce.

Wkładki filtracyjne powinny być v w orygii iach, w pomieszczeniach suchych i w 025%C i wi i 65415%, z dala od 1

iataj lub ielaj zapachy drażniące drogi

oddechowe.
Wkładki należy chronić przed zawi iem i

PRODUCENT
Wytwórnia Sprzętu K „Delta” Wi u
Zakład w Złochowicach, pow. KOobuck

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożamni i Ochi „Cenpo”” 110 x.
i
IŁ CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO (£R[EEPRĄEIĄ”;

Półmaska uniwersalna
typ PM-4

Numer rejestracyjny CIOP: 103/BD
Symbol SWW: 1374-552
Symbol handlowy: OP-124
P Pólmaska jest do ochrony dróg oddechowych

przy pracach w i i pylami i parami

Pólmaska może być wyłącznie w z i sprzętem:

- pochaniaczami. gazów,

- aparatami z doprowadzeniem powietrza (AS-3M, AT-4M, AJ-3M, AZ-2M) zamiast masek
przemysłowych wchodzących w skład tych aparatów,

~ stałą instalacją sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,29<0,78 MN/m* (348 kG/er?).

W połączeniu z tymi aparatami i instelacją sprężonego powietrza półmaska nadaje się szczególnie

jako ochrona przy małowaniu natryskowym, spawaniu metali, czyszczeniu blach itp.

OPIS I DANE TECHNICZNE. Półmoska wykonana jest w postaci wypraski gumowej, wypo

sażonej w zawór yz dwa zawory i pasok nagłowia.
Opór wdechu półmaski przy przepływie 30 I/min maks. 3 mm słupa H0
Opór wydechu półmaski przy przepływie 30 I/min maks, 6 mm słupa H20

Masa pólmoski

Półmaska produkowana jest w trzech wielkościach: 1 - mała, 2 - średnia, 3 - duża,

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Pólmaska może być stosowana w połączeniu z pochla

niaczami gazów jako ochrona przed gazami w w jakich jest.

przy iu warunku i tlenu wynoszącej 17% obi
tościowo, przy dupuszcza!nych stężeniach gazów, których wartości określone są dla poszczególnych typów pochłaniaczy, i w czasie nie jącym czasu działania pochłani

czy. Pochłaniacze powinny być łączone z półmaską za pomocą węża faldowanego.
Półmaska może być stosowana również ze sprzętem izolującym, a mianowicie: aparatami z doprowadzeniem powietrza (AS-3M, AT-4M, AJ-3M i AZ-2M) w miejsce masek oraz ze stałą
instalacją sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,29--0,78 MN/m* (38 kG/em*) przy jednoczesnym zastosowaniu:

- węża faldowanego, symb, OW-12,

- pasa głównego, symb. OP-35,

- zaworu regulacyjnego, symb. OZ-10,

- filtru przeciwolejowego typu FPO-2, symb. OF-20,

- węża dodatkowego do aparatów AS-3M, symb, OW-28.

Sposób ia z tym sprzętem iono na rysunku.

sa

16

8 Cenpo
Przed przystąpienim do pracy w półmasce naloży sprawdzić działanie zaworów, wyregulować

długość paska i dopasować półmaskę w celu uzyskania jej do |
twarzy: |
Półmaskę należy y w czystości. zani ia usuwać suchym pędziom : lub stru= |
mieniem wody i okresowo w spirytusie. |

r ywać w suchych i i w 62-25*C i wilgotności 65--15%, z dala od urządzeń grzejnych i i iataj iwi
na gumę. Chronić przed odkształceniem.

|j6

Schemat. zasilania
1- instalacje spreżonego powietrza, 2 - fitr odoliwiający, 3 - wąż doprowadzający powietrze, 4 - półmaska, 5 - waż
taldowany, 6 - zawór rogulacyjny, 7 - pos główny


PRODUCENT

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta'
Warszawa II

Zakład w Złochowicach, pow. Kłobuck

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożani i Och ym „Cenpo”
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OCHRONNEGO (QIEENIE*CQ)

Półmaska uniwersalna f
typ PP-3 |

Numer rejestracyjny CIOP: 657
Symbol SWW: 1374-552
PRZEZNACZENIE. Półmaska uniwersalna przeznaczona jest do ochrony dróg oddechowych
przy pracach w atmosterze zanieczyszczonej pylami, gazami i parami szkodliwymi.
Może być wyłącznie w z jącym sprzętem:

- pochaniaczami gazów,

- aparatami z doprowadzeniem powietrza (AS-3M, AT-4M, AJ-3M, AZ-2M) zamiast masek
przemysłowych wchodzących w skład tych aparatów,

~ stałą instalacją sprężonego powietrza o ciśnioniu 0,29-0,78 MN/m* (38 kG/em*).

W połączeniu z tymi aparatami i instalacją sprężonego powietrza półmaska nadaje się szczególnie

jako ochrona przy małowaniu natryskowym, spawaniu metali, czyszczeniu blach itp.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. Półmaska wykonana jest w postaci wypraski gumowej, wypo

sażonej w zawór yz dwa zawory i pasek nagłowia.
Opór wdechu półmaski przy przepływie 30 l/min maks. 5 mm słupa H,0
Opór wydechu półmaski przy przepływie 30 !/min maks. 10 mm słupa HO
Masa półmaski ok. 180 g

Pólmaska produkowana jest w jednej wielkości.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA. Półmaska może być stosowana w połączeniu z pochłaniaczami gazów jako ochrona przed gazami w takich warunkach, w jakich przewidziane jest
icie przy iu warunku i tlenu
17% obj i przy i gazów, klóvych wartości określone są dla
typów i i w czasie nie czasu ich
działania. Pochłaniacze powinny być łączone z półmaską za pomocą węża fałdowanego.
Półmaska może być stosowana również ze sprzętem izolującym, a mianowicie aparatami z doprowadzeniem powietrza (AS-3M, AT-4M, AJ-3M i AZ-2M) w miejsce masek oraz z.instalacją
sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,29©0,78 MN/m* (38 kG/em*) przy jednoczesnym zastosowaniu:

- węża fałdowanego, symb. OW-12,
- pasa głównego, symb. OP-35,

- zaworu regulacyjnego, symb. OZ-10,

- filtru przeciwolejowego typu FPO-2, symb. OF-20,

- węża dodatkowego do aparatów AS-3M, symb, OW-28.

Sposób na rysunku.

z tym sprzętem
Przed przystąpieniem do pracy w półmasce należy sprawdzić działanie zaworów, wyregulować

długość paska i dopasować półmaskę w celu uzyskania jej do
twarzy.
Półmaskę należy w czystości, zani ia usuwać suchym pędziem lub strumieniem wody i dezynfokować co powien okres tamponem zamoczonym w spirytusie.

i iach suchych i , w 5--26%C i wilgot
ywać w
ności 65:15%, z dala od urządzeń grzejnych i
na gumę. Chronić przed odkształceniem.

Schemat zasilania
7 ~ instalacja sprężonego powietrz, 2 - itr odoliwiający, 3 - wąż doprowadzający powietrze, 4 - pólmoska, 5 - wąż
foldowony, 6 - zawór regulacyjny, 7 - pos główny


PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser'”

Tarnowskie Góry, ul. Oświęcimska 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożani i Ochronnym „Cenpo”
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OCHRONNEGO - CIENIE*Q)

Wąż fałdowany
do pochłaniaczy dużych

Symbol SWW: 1373-59
Symbol handlowy: OW-12
PRZEZNACZENIE. Wąż faldowany służy do łączenia i z maskami i
oraz wchodzi w skład żenia aparatów izoluj z iem powietrza.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. Wąż, wykonany z miękkiej gumy, ma faldowaną powierzchnię,

dużą jest w końcówki z gwintem, służące do połączenia
zo sprzętem ochrony dróg oddechowych.
Średnica wewnętrzna węża 22 mm
Średnica zewnętrzna węża 38 mm
Długość ok. 465 mm

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Przed użyciem należy sprawdzić szczelność węża oraz
szczelność jego połączeń ze sprzętem, z którym jest stosowany. Po użyciu wąż przepłukać ciepłą
wodą i wysuszyć.

w czystości, w pomi 0©26%C i wilgotności 65.1-15%, z dala od substancji działających O Wi gumę.

PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser”

Tarnowskie Góry, ul. Oświęcimska 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożaniczym i Ochronnym „Cenpo”


|
l CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO ([ENI[PMC) i
|

Torba - |
do pochłaniaczy dużych |

Symbol SWW: 2272-591
Symbol handlowy: OT-35
PRZEZNACZENIE. Torba służy do ieszenii iaczy w trakcie ich
z maską lub półmaską oraz wężem a także do p ywani zostawów tego sprzętu dla celów awaryjnych.

OPIS 1 DANE T . Torba, wy z tkaniny dreli j żona jest
w pasek nośny do podwieszenia na ramieniu oraz pasek obejmujący, o regulowanym obwodzie,
do ienia torby przy boku ika. We wnętrzu torby są wydzielone przegrody do

pochłaniacza, maski i węża.
Wymiary: 280%240%90 mm

UŻYT NIE 1 JA. ie torby w wypadku używania

B

dużych z maskami, a także małych z półmaskami, zapewnia lepszą wygodę użytkownikowi tego

sprzętu, a także eliminuje powstanie nieszczelności, mogących wystąpić przy obsiążeniu maski

lub półmaskl i Torby do i puwmny być w czystości i przei suchych i i 5+25%0.

w pvzypadku przechowywania w torbach sprzętu ochrony dróg oddechowych - należy zapewnić

warunki przechowywania dla tego sprzętu.

PRODUCENT
Lubawskie Zakłady Konfekcji Technicznej
Lubawa, ul. Dworcowa 5/7

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożaniczym i Ochronnym „Cenpo”
F CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO (©ENFXY

Zawór regulacyjny |
do półmasek PP-3 i PM-4 |

Symbol SWW: 0657-21 |
Symbol handlowy: 0Z-10 i
|
PRZEZN tawór a ą instalacji służącej do doprowadzenia
powietrza oddechowego do pólmasek FP 3 i PM-4.

OPIs i DANE T . Zawór jest w dyszę iającą stały przepływ
powietrza do półmaski, końcówki do ia z wężem i powietrze, do
łącznika węża oraz węża zasilaj aparat lakieniczy. Pokrętka zaworu

regulację ienia powietrza do: półmaski.

UŻYTKOWANIE i JA. Zawór jest łącznie z

wchodzącymi w skład instalacji sprężonego powietrza (filtrem odoliwiającym, wężem doprowa=
dzającym powietrze, pasem głównym, wężem faldowanym), doprowadzającej powietrze do półmaski. Schemat połączenia elementów instalacji znajduje się w opisie półmasek PP-3 i PM-4.
Zawór należy w czystości, p ywać w o

Q+20%0 i wiłgotności 65215%, w miejscech i przed i

chemicznych powodujących korozję. -

PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser'”

T kie Góry, ul. Oświęci 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożarniczym i Ochronnym „Cenpo”
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OCHRONNEGO - £RIENII*C)

Pas główny
do półmasek PP-3 i PM-4

Symbol SWW: 0657-21
Symbol handlowy: OP-35


PRZEZNACZENIE, Pas główny jest częścią składową instalacji służącej do doprowadzenia
powietrza oddechowego do pólmasek PP-3 i PM-4.

OPIS I DANE 7 . Pas, wy y z taśmy ianej, z miej ]
niom zo skóry, wyposażony jest w uchwyt do zaworu regulacyjnego, sprzączkę oraz pasek koalicyjny.

użyri i JA. Pas jest łącznie z
w skład instalacji sprężonego powietrza (filtrem iwiaji wężem

powietrze, zaworem jnym i wężem jącej powietrze do półmaski. Schemat połączenia elementów instalacji znajduje się w opisie półmasek PP-3 i PM-4.
Pasy należy pr ywać w pomi iach o 0£26*G i wil 65+15%,
w miejscach i przed ji i

PRODUCENT

Fabryka Sprzętu Ratunkowego

i Lamp Górniczych „Faser'”

Tarnowskie Góry, ul. Oświęcimska 42/44

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożarniczym i Ochronnym „Cenpo”


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO

Wkładki do uszu
przeciwhałasowe
typ „Saturn”

Numer rejestracyjny CIOP: 278
Symbol SWW: 1374-591
Symbol handlowy: OW-25
PRZEZN Wkładki są do ochrony narządu słuchu
na tych stanowiskach pracy, na których występuje działanie hałasu o nadmiernym natężeniu
Wkładki obniają poziom hałasu docieraj do: uch io przez
zewnętrzny przewód słuchowy i dlatego są skuteczną ochroną narządu słuchu przed halase
którego poziom dźwięku nie przekracza 110 dB

Skuteczność tłumionia (w dB) wkładek „Saturn”, określona metodą absolutnego przesunięcia
progu styszenia, przedstawia się następująco.

e
m,

Pys6 > 96 ! 260 1 500 - | :: 1000 ! 2000 Ę 4000 ł a000
i
dażio -- - -==-- -- -- | - z j
Skuteczność | |
tumienia dB 6 6 11 ąa lo g 1 x 13
| | |
| Odchylenie 7 ! 3 6 x £ 1g g a

standardowe dB

Wkładki przeciwhałasowe zaleca się stosować na stanowiskach pracy przy obsłudze: - szlifierek
obrabiarek do drewna, maszyn tkackich itp.

ie wkładek pr ych na i pracy powinno
być poprzedzone zbadaniem widma hałasu w celu oceny poprawności wyboru wkładek dla
odpowiedniej ochrony narządu słuchu.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. Wkładki składają się z elastycznej powłoki o kształcie kręgla
i wkładki z materiału tłumiącego.

Wkładki są w trzech

nr 1 - duże: nr 2 - średnie; nr 3 - małe.

Masa wkładki wynosi ok. 0,9 g.

7 i JA. Z trzech wielkości należy wybrać te
wkładki, które najlepiej pasują do ucha. Wkładkę wsuwa się do ucha zamkniętą stroną odciągając
drugą ręką małżowinę uszną do tylu. Zaleca się wystającą część tak włożonej wkładki oprzeć o
małżowinę uszną.

Dla ienia higieny po każ ym użyciu wkładki należy przemyć ciepłą wodą i wytrzeć
do sucha.

Wkładki należy pr ywać w

Istniejące stany ucha są i i ia. wkładek

przeciwhałasowych.

PRODUCENT

Spółdzielnia Inwalidów „Saturn'”
Wytwórnia Wyrobów Gumowych
Warszawa - Gocławek, ul. Rezedowa 19

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożaniczym i Ochronnym „Cenpo””
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO cmm

Wkładki do uszu
przeciwhałasowe
typ „Saturn II”

Numer rejestracyjny CIOP: 704
Symbol SWW: 1374-591
Symbol handlowy: OW-1
)

. Wkładki przeci są do ochrony narządu słuchu na
tych stanowiskach pracy, na których występujo działanie hałasu o nadmiernym natężeniu.
Wkładki obniżają poziom hałasu docioraj io przez
zewnętrzny przewód słuchowy i dlatego są skuteczną ochroną narządu słuchu przed halasem,
którego poziom dźwięku nie przekracza 110 dB.

Skuteczność tłumienia (w dB) wkładek „Satum !”, określona metodą absolutnego przesunięcia
progu słyszenia przedstawia się następująco:

cW*'*:iiW"ść ~ 125 , 250 s00 1000 2000 4000 8000

i
Skuteczność

tłumienia 7 6 7 d 16 16 13
dB z

Odchylenie
standardowe 8 6 7 7 5 6 10
dB

Wkładki przeciwhałasowe zaleca się stosować na stanowiskach pracy przy obsłudze następują- -

cych urządzeń

- szlifiorek,

- obrabiarek do drewna,

- maszyn tkackich itp.
z io wkładek na i pracy powinno i
być poprzedzone zbadaniem widma hałasu w celu oceny poprawności wyboru wkładek dla
odpowiedniej ochrony narządu słuchu.

OPIS I DANE TECHNICZNE. Wkładki „Satum II”” składają się z elastycznej powloki o kształcie
walca zakończonego stożkiem, wkładki z materiału tłumiącego i zatyc
Wkładki produkowane są w czterech wielkościach, przy czym wkładki nr 1 są największe, nr
4 - najmniejsze.

Masa wkładki wynosi ok. 1 g.

użyr i JA. Z czterech wielkości należy wybrać
te wkładki, które najlepiej pasują do ucha. Wkładkę wsuwa się do ucha trzyma ąc ją za zatyczkę
i odciągaj io drugą ręką małżowinę uszną do tylu

Dla ienia hig ym użyciu wkladki należy przemyć ją ciepłą wodą
wytrzeć do sucha i lekko posypać załączoną zasypką przeciwgrzybiczną,

Wkładki naloży w
Istniejące stany i ine ucha są b i iem co do ia wkładek i
przeciwhałasowych.

PRODUCENT

Spółdzielnia Inwalidów „Saturn”,
Wytwórnia Wyrobów Gumowych

Wi ul. F 19

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu

Sprzętem Pożarniczym i Ochronnym „Cenpo”” or
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO CENPS

Wata
przeciwhałasowa

Symbol SWW: 1514-111
Symbol handlowy: 1OW-2

zu
tAUr sa tewy

Mri
IPRZEZNACZENIE. Wata przeciwhałasowa przeznaczona jest do
-ochrony narządu słuchu na tych stanowiskach pracy, na których wys=
tępuje działanie hałasu o nadmiernym natężeniu. Wata przeciwhałasowa obniża poziom hałasu docieraj do ucha

bezpośrednio przez zewnętrzny przewód słuchowy ucha.
Skuteczność tłumienia (w dB) waty , określona metodą absolutnego
przesunięcia progu słyszenia, przedstawia się następująco:

Częstotiwość
Hz

|
125 [ 250 ł 500 › 1000 | 2000 | 4000 | 8000 j
|

| Skuteczność |

tłumienia 2 5 12 | 13
dB [

Odchylenie !

standardowe 4 6 6 5
› dB

Watę przeciwhałasową zaleca się stosować na stanowiskach pracy
przy obsłudze następujących urządzeń:

- maszyn tkackich,

- obrabiarek do drewna,

- szlifierek itp.

waty i j na stanowiskach pracy powinno być poprzedzone zbadaniem widma hłasu
w celu oceny poprawności wyboru waty jako środku zabezpie
OPIS i DANE T . Wata przecił składa się
z bardzo cienkich włókien szklanych o średnicy ok. 2,5 um, Dostarczana jest w opakowaniach 1009.

UŻYTKOWANIE. Z plata waty należy oderwać kawalek o wymiarach
ok. 46 cm i uformować tampon w następujący sposób: założyć
brzeg oderwanego plata wzdłuż większego boku i skręcić tampon
w postaci stożka, Tak uformowany tampon włożyć wąskim końcem
do ucha, drugą ręką odciągając małżowinę uszną do tylu. Poprawnie
założony tampon musi wystawać na zewnątrz ucha, Do jednorazowego
użytku potrzeba ok. 0,4 g waty. Po użyciu watę należy wyrzucić.

Istniejące stany i jne uszu są i
niem co do stosowania waty przeciwhałasowej.


PRODUCENT
VEB Glaswerke Lauscha

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożani i h ym „Cenpo”


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO

Nauszniki
przeciwhałasowe
typ TD-1

Numer rejestracyjny CIOP: 491
Symbol SWW: 1369-69
Symbol handlowy: 00-58
Nauszniki są do
ochrony narządu słuchu na tych stanowiskach pracy, na których
występuje działanie hałasu o nadmiernym natężeniu. Nauszniki obnizają poziom hałasu docieraj do ucha

nio przez zewnętrzny przewód słuchowy oraz osłabiają działanie
drgań akustycznych na część układu kostnego głowy, otaczającą
ucho, poprzez który drgania te mogą przenosić się na wewnętrzne
części narządu słuchu.

Skuteczność tłumienia (w dB) nauszników TD-1, określona metodą
absolutnego przesunięcia progu słyszenia, przedstawia się następująco:

|

| - Częstoliwość w
! Hz

125 | 260 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
- i - |
| swmzee - | | - | ©-- |
| tłumienia 113 14 29 | 25 26 24
x dB | | i !
Odchylenie -g x |
standardowe ] 4 4 6 | 6 5 | 6 7
| |
| i | |

Nauszniki przeciwhałasowe zaleca się stosować na stanowiskach
pracy przy obsłudze następujących urządzeń:

- dużych obrabiarek metali,
- narzędzi pneumatycznych, *
- młynów kulowych i bębnów do oczyszczania odlewów,
- hamowni silników tłokowych,

- .pił tarczowych,

maszyn tkackich,

młotów, pras, walcarek, itp.
ych. na
stanowiskach pracy powinno być poprzedzone zbadaniem widma
hałasu w celu oceny poprawności wyboru typu nauszników dla
właściwej ochrony narządu słuchu.

W przypadku występowania hałasu o dużym natężeniu (poziom
dźwięku większy od 115 dB) dla zwiększenia efektywności działania
nauszników należy stosować dodatkowo watę przeciwhałasową.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. Nauszniki składają się z następujących podstawowych części:

- dwu czasz elipsoidalnych,

- dwu poduszek, uszczelniających z pokrowcami

- dwu wkładek tumiących,

- kabląka dociskowego,

- dwu strzemion z załącznikami.

Masa nauszników wynosi ok. 315 g.

użyri E 1 JA.

nia nauszników na głowie oraz regulacji docisku dokonuje się za
pomocą rozsuwanego kabląka, łączącego czasze.

Dla zapewnienia bigieny nauszniki powinny być utrzymane w czys

tości, a pokrowce iające: poduszki
powinny być często wymieniane (nauszniki dostarcza się z jedną
parą . Elomenty z

tworzyw nalezy przemywać wodą elementy metalowe - przeclerać
suchą szmatką. Pokrowce dzianinowe należy prać w wodzie z dodatkiom środków piorących.

Nauszniki należy przechowywać w miejscach suchych i przewiewnych.


PRODUCENT
Śląskie Zakłady Mechaniczno-Optyczne „Opta”
Katowice, ul. Słoneczna 4)

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Poż i 0 ym „Cenpo””


[ CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO

› Nauszniki
. przeciwhałasowe
typ TD-3

Numer rejestracyjny CIOP: 665

Symbol SWW: 1369-69
Symbol handlowy: 00-57

10 Cenpo


Geiger 21

Nauszniki

do ochrony narządu słuchu na tych stanowiskach pracy, na klórych
występuje działanie hałasu o nadmiernym natężeniu. Nauszniki obniżają poziom hałasu i do ucha bezpośrednio przez zewnętrzny przewód słuchowy oraz osłabiają działanie
drgań akustycznych na część układu kostnego głowy, otaczającą
ucho, poprzez który drgania to mogą przenosić się na wewnętrzne
części narządu słuchu.

Skutoczność tłumienia (w dB) nauszników TD-3, określona metodą
przesunięcia progu słyszenia, przedstawia się następująco:

Cząstotiwość
Hz

Skutoczność
tłumienia
dB
Odchylenie
standardowe
dB

Nauszniki przeciwhałasowe zaloca się stosować na stanowiskach
pracy przy obsłudze następujących urządzeń:

- dużych obrabiarek metali,

- narzędzi pneumatycznych,

~ młynów kulowych i bębnów do oczyszczania odlewów,

- hamowni silników tłokowych,

- pił tarczowych

- maszyn tkackich,

- młotów, pras, walcarek itp.

na
stanowiskach pracy powinno być poprzedzone zbadaniem widma
hałasu w celu oceny poprawności wyboru typu nauszników dla
właściwej ochrony narządu słuchu.
W przypadku występowania hałasu o dużym natężeniu (poziom
dźwięku większy od 115 dB) dla zwiększenia ofektywności działania
nauszników należy stosować dodatkowo watę przeciwhałasową.
Nauszniki typ 1D-3 są do noszenia
łącznie z helmami ochronnymi przeciwuderzeniowymi lub innymi
nakryciami. głowy.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE, Nauszniki składają się z następujących podstawowych części:

- dwu czasz o kształcie zbliżonym do ksztaltu małżowiny usznej,
- dwu poduszek uszczelniających z pokrowcami,

- dwu wkładek tłumiących,

- kabląka dociskowego,

- paska.

Masa nauszników wynosi ok. 120 g.

użyr i JA

nia nauszników na główie oraz regulacji docisku dokonuje się za
pomocą kabląka łączącego czasze oraz regulowanego paska. Pasek
musi loże6 na szczycie czaszki, a kabląk powinien znajdować się
z tylu głowy, przy czym nausznik z litera „„L' musi znaleźć się na lewym
uchu, a z literą „P” - na prawym.

Dla zapownienia bigieny nauszniki powinny być utrzymane w czy

stości, a pokrowce dzi jące poduszki
powinny być często wymieniane (nauszniki dostarcza się z jedną
parą zap ). Elomenty

2 swrorzęc biloży przemywać wodą cejerienty maewiowe - przecionoś
suchą szmatką. Pokrowce dzianinowe należy prać w wodzie z dodatkiem środków piorących.

Nauszniki należy przechowywać w miejscach suchych i przewiewnych.


PRODUCENT
Śląskie Zakłady Mechaniczno-Optyczne „Opta”
Katowice, ul. Słoneczna 4

DYSTRYBUTOR
Państwowe Prmd:lęblomwn Handlu
CENRTALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OCHRONNEGO - €2ĘERIP£):

Nauszniki
przeciwhałasowe
typ T 102a

Numer rejestracyjny CIOP: 700
Symbol SWW: 1369-69
Symbol handlowy: 00-2
P Nauszniki i są
do ochrony narządu słuchu na tych stanowiskach pracy, na których
występuje działanie hałasu o nadmiornym natężeniu. Nauszniki obnizają poziom hałasu docieraj do ucha bezpośrodnio przez zewnętrzny przewód słuchowy oraz osłabiają działanie
drgań akustycznych na część układu kostnego głowy, otaczającą
ucho, poprzez który drgania te mogą przenosić się na wewnętrzne
części słuchu.

Skuteczność tłumienia (w dB) nauszników T 102a, określona me

todą obi a ywistego ucha się
Poseć › 125 | 260 | 500 ł 1000 | 2000 | 4000-| 8000
Skuteczność - | |

tłumienia dB 6 ) 2 1 41 óz2 I 28 | 18 | 17
Odchylenie - , 4

| standardowe dB) 3 | 3 | 3 | 4 4 6 8

Nauszniki przeciwhałasowe zaleca się stosować na stanowiskach
pracy przy obsłudze następujących urządzeń:

- dużych obrabiarek motali,

- narzędzi pneumatycznych,

- młynów kulowych i bębnów do oczyszczania odlowów,
- hamowni silników tłokowych,

- pił tarczowych,

- maszyn tkackich,

- młynów, pras, walcarek itp.

na
stanowiskach pracy powinno być poprzedzone zbadaniem widma
hałasu w celu oceny poprawności wyboru typu nauszników dla
właściwej ochrony narządu słuchu.
W przypadku występowania hałasu o dużym natężeniu (poziom
dźwięku większy od 115 dB) dla zwiększenia efektywności działania
nauszników należy stosować dodatkowo watę przeciwhalasową.
Nauszniki przeci typ T 102a są do noszenia
łącznie z helmami ochronnymi przeciwuderzeniowymi lub innymi
nakryciami głowy.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE, Nauszniki składają się z następujących podstawowych części:

- dwu czasz elipsoidalnych,

- dwu poduszek uszczelniających z pokrowcami,

- dwu wkładek tłumiących,

- kabląka dociskowego,

- dwu strzemion z łącznikami,

~ paska,

Masa nauszników wynosi ok. 310 g.

użyri i JA i umiejscowienia nauszników na głowie oraz regulacji docisku dokonuje się za
pomocą rozsuwanego kabląka łączącego czasze oraz paska, przy czym
pasek musi lożeś na szczycie czaszki, a kabląk znajdować się z tylu
głowy.
Dla zapewnienia higieny nauszniki powinny być utrzymane w czystości, a pokrowce dzi. jące poduszki
powinny być często wymieniane (nauszniki dostarcza się z 1 parą
). Elementy z tworzyw. należy przemywać wodą, elementy me:alowe - przecierać
suchą szmatką. Pokrowce dzianinowe należy prać w wodzie z dodatkiem środków piorących.
Nauszniki należy przechowywać w miejscach suchych i przewiewnych.


PRODUCENT
Rzemieślnicza Spółdzielnia
Zaopatrzenia i Zbytu
Otwock, ul. Kołłątaja 1

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Poż i Och
[ CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OCHRONNEGO - £R[ERNIP*£CY)

Nauszniki
przeciwhałasowe
typ T 104

Numer rejestracyjny CIOP: 631

Symbol SWW: 1369-69
Symbol handlowy: 00-66
Nauszniki i są
do ochrony narządu słuchu na tych stanowiskach pracy, na których
występuje działanie hałasu o nadmiernym natężeniu. Nauszniki
obniżają poziom hałasu docierającego do ucha wewnętrznego bezpośrednio przez zewnętrzny przewód słuchowy oraz osłabiają dziatanie drgań akustycznych na część układu kostnego głowy, otaczajacą ucho, poprzez który drgania te mogą przenosić się na wewnętrzne części narządu słuchu.

Skuteczność tłumienia (w dB) nauszników T 104, określona metodą

ywną rzeczywistego ucha, się
©opiesPWOŚE .. | s28 | 060 | oo ; 1000 [ 2000 | 4000 | 8000 x
| |
Skuteczność - | x
tłumienia [ /6 | 8 A 10 | z2 | m | 18 | 12
dB |
Odchylenie x | i i
standardowe _ | 3 | 3 4 | 4 4 6 8 [

Nauszniki przeciwhałasowe zaleca się stosować na stonowiskach
pracy przy obsłudze następujących urządzeń:

- dużych obrobiarek matali,
- narzędzi pneumatycznych,
- młynów kulowych i bębnów do oczyszczania odlowów.
- hamowni silników tłokowych,

- pił tarczowych,

maszyn tkackich,

młotów, pras, walcarek itp.
ych. na
stanowiskach pracy powinno być poprzedzone zbadaniem widma
hałasu w celu oceny poprawności wyboru typu nauszników dla właściwej ochrony narządu słuchu.

W przypadku występowania hałasu o dużym natężeniu (poziom dźwięku większy od 115 dB) dla zwiększenia efoktywności działania
nauszników należy stosować dodatkowo watę przeciwhalasową.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. Nauszniki składają się z następujących podstawowych części:

- dwu czasz elipsośdalnych,

- dwu poduszek uszczelniających z pokrowcami,

- dwu wkładek tłumiących,

- kabląka dociskowego,

- dwu strzemion z łącznikami.

Masa nauszników wynosi ok. 320 g.

użyr i JA.

nia nauszników na głowie oraz regulacji docisku dokonuje się za

pomocą rozsuwanego kabląka łączącego czasze.

Dla zapewnienia higieny nauszniki powinny być utrzymane w czys
tości, a pok iani iające. poduszki iaj

powinny być często wymieniane (nauszniki dostarcza się z jedną parą
y ). Elementy i y z two
rzyw należy przemywać wodą, elementy metalowe - przecierać

suchą szmatką, Pokrowce dzianinowe należy prać w wodzie z do
datkiom środków piorących.

Nauszniki należy przechowywać w miejscach suchych i przewiew
nych.


52

PRODUCENT
Rzemieślnicza Spółdzielnia
Zaopatrzenia i Zbytu
Otwock, ul. Kolątaja 1

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
› Pożaniczym i O
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OCHRONNEGO (GEENFE*O

Nauszniki
przeciwhałasowe
typ T 105

Numer rejestracyjny CIOP: 693
Symbol SWW: 1369-69
| Symbol handlowy: 00-68
Nauszniki są do
ochrony narządu słuchu na tych stanowiskach pracy,na których występuje działanie halosu o nadmiernym natężeniu. Nauszniki obniżają
poziom hałasu docieraji do ucha i
przez zewnętrzny przewód słuchowy oraz osłabiają działanie drgań
akustycznych na część układu kostnego głowy, otaczającą ucho, poprzez który drgania te mogą przenosić się na wewnętrzne części narządu słuchu.

Skuteczność tłumienia (w dB) nauszników T 105, określona motodą
absolutnego przesunięcia progu słyszenia, przedstawia się następujco:

CzęsouWość - | 126 | 250 | 600 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Skuteczność | z
tłumienia 3 | © |318 ) @8 joza | 215[ 15
” Odchylenie !
standardowe s | #) z ] «Olei@dr 31[ * |

da |

Nauszniki przeciwhalasowe zaloca się stosować na stanowiskach
pracy przy obsłudze następujących urządzeń:

- dużych obrabiarek metali,
- narzędzi pneumatycznych,
- młynów kulowych i bębnów do oczyszczania odlewów,
- hamowni silników. tłokowych,

- pił tarczowych,

- maszyn tkackich,

- młotów, pras, walcarek itp.
ych na
stanowiskach pracy powinno być poprzedzone zbadaniem widma
hałasu w celu oceny poprawności wyboru typu nauszników dla właś=
ciwej ochrony narządu słuchu.

W przypadku występowania hałasu o dużym natężeniu (poziom
dźwięku większy od 115 dB) dla zwiększenia efektywności działania
nauszników należy stosować dodatkowo watę przeciwhałasowa.

OPIS 1 DANE 1 Nauszniki i typ
T 106 przystosowane są do noszenia łącznie z helmami ochronnymi
i i i lub innymi nakryciami głowy.

Nauszniki składają się z następujących podstawowych części:

- dwu czasz kulistych,

- dwu poduszek uszczelniających z pokrowcami,
- dwu wkładek tiumiących,

- kabląka dociskowego,

- dwu strzemion z łącznikami,

- paska.

Masa nauszników wynosi ok. 300 g.

UżyYT NIE 1 JA.
nia nauszników na głowie oraz regulacji docisku dokonuje się za po=
mocą rozsuwanego kabląka łączącego czasze oraz paska, przy czym
pasok musi lożeś na szczycie czaszki, a kabłąk znajdować się z tylu
głowy.
Dla zapewnienia higieny nauszniki powinny być utrzymane w czystości, a pokrowce dziani iające: poduszki aj
powinny być często wymieniane (nauszniki dostarcza się z jedną parą
p y . Elementy i y z tworzyw należy przemywać wodą, elementy metalowe - przecierać
suchą szmatką. Pokrowce dzianinowe należy prać w wodzie z dodatkiem środków piorących.
Nauszniki należy przechowywać w miejscach suchych i przewiewnych.


PRODUCENT
Rzemieślnicza Spółdzielnia
Zaopatrzenia i Zbytu
Otwock, ul. Kołlątaja 1

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożarni i 0


wsas .

CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO

Hełm
przeciwhałasowy
skórzany

Symbol SWW: 1369-611
Symbol handlowy: IOH-11
Holm i jest do
ochrony narządu słuchu na tych stanowiskach pracy, na których
występuje działanie hałasu o nadmiornym natężeniu. Holm obniża
poziom hałasu docieraj do ucha i
przez zewnętrzny przewód słuchowy ucha oraz ostabia działanie drgań
akustycznych na układ kostny głowy, poprzez który drgania to przenoszą się na wewnętrzną część narządu słuchu.

Skuteczność tłumienia (w dB) helmu przeciwhałasowego, określona
metodą absolutnego przesunięcia progu słyszenia, przedstawia się
następująco:

CzęstoW@ść - | 126 | 260 | s00 | 1000 -| 2000 | 4000 | 8000

Skuteczność
tłumienia
dB
Odchylenie
stondardowe
dB

Helm przeciwhałasowy można stosować na stanowiskach pracy
przy obsłudze następujących urządzeń:
- narzędzi pneumatycznych,
- hamowni silników tłokowych,
- spawarek elektrycznych.

ie helmu na i pracy powinno
być poprzedzone zbadaniem widma hałasu w celu oceny poprawności
wyboru helmu jako środka ochraniającego narząd słuchu.
Dla zwiększenia efektywności działania helmu można dodatkowo
stosować watę przeciwhałasową.

Geige 21
OPIS 1 DANE Ti . Heim i y składa się
z następujących podstawowych części:
- kaptura,

z
- paska,

Kaptur wykonany jest ze skóry i juty.

Nauszniki przeciwhałasowe składają się z:

- czasz elipsoidalnych,

- wkładek tłumiących,

- poduszek uszczelniających z pokrowcami.

Sznurowanie znajdujące się w części tylnej helmu, umożliwia rogulację wielkości helmu w granicach rozmiarów 55:-58,

Masa helmu wynosi ok. 500 g.

użyr NIE i JA. Przed założ helmu
poduszki uszczelniające należy napełnić powietrzem tak, aby byly
one dostatecznie miękkie a równocześnie dobrze przylegały do bocznych części. głowy.

helmu i ików na głowie oraz
regulacji docisku dokonuje się za pomocą sznurowania oraz paska
pod. brodę.
Dla zapownienia higieny płócienne pokrowce ostaniające nauszniki
należy często wymieniać (helm dostarczany jest z jedną parą zapasowych pokrowców). Zaleca się też zakładanie pod helm lekkiego
nakrycia głowy. Pokrowce płócienne należy prać w wodzie z dodatkiem środków piorących.
Helm należy chronić przed wilgocią oraz przed zabrudzeniem.


PRODUCENT
CSRS

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu(
Pożarni i 0
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO (GENE£X

Hełm
przeciwhałasowy
poliestrowy

Symbol SWW: 1369-611
Symbol handlowy: 1I0H-12


PRZEZNACZENIE. Helm przeciwhałasowy przeznaczony jest do ochrony narządu słuchu na
tych stanowiskach pracy, na których występuje działanie halasu o nadmiernym natężeniu. Helm
obniża poziom hałasu docieraj do ucha o przez

przewód słuchowy ucha oraz osłabia działanie drgań akustycznych na układ kostny głowy, poprzez który drgania te przenoszą się na wewnętrzne części narządu słuchu.

Skuteczność tumienia (w dB) hełmu przeciwhałasowego, określona motodą absolutnego przesunięcia progu słyszenia, przedstawia się następująco:

Częstotlwość
Hz

Skuteczność
tłumienia

” Odchylenie standardowe o
dB

Helm przeciwhalasowy można stosować na stanowiskach pracy przy obsłudze następujących
urządzeń:

- narzędzi pneumatycznych,

- hamowni silników tłokowych,

- spawarek elektrycznych,

- mlynów kulowych i bębnów do oczyszczania odlewów,

- wibratorów betonu itp.

helmu na i pracy powinno być poprzedzone zbadaniem widma hałasu w celu oceny poprawności wybóru helmu jako środka ochraniającego narząd słuchu.

Dla zwiększenia ofektywności działania hałasu można dodatkowo stosować watę przeciwhatasową,

OPIS i DANE T Helm przeci składa się z
wych części:

- skorupy

- hamaka,

- nauszników przeciwhałasowych,

- paska.

Masa helmu wynosi ok. 860 g.

UŻYTKOWANIE 1 JA. Holm należy utrzymywać w czystości. Poduszki uszcze!niające, po wyjęciu nauszników z czaszy helmu, naloży przemywać ciepłą wodą.

PRODUCENT
CSRS

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożarni i Och ym „Cenpo”


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO

Nahełmowy zestaw
dźwiękochłonny
typ TDC-1

Numer rejestracyjny CIOP: 696

Symbol SWW: 1369-69
Symbol handlowy: 00-47
! CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OCHRONNEGO €CIEENEP€3

Okulary
przeciwodpryskowe
celonowe

Numer rejestracyjny CIOP: BF-112
Symbol SWW: 0965-431-02
Symbol handlowy: 00-21


PRZEZNACZENIE. Okulary stanowią ochronę oczu przed drobnymi odpryskami ciał stałych
i pylów o minimalnej energii uderzenia,

OPIS i DANE 7 Okulary v y są z celonu,
oczkami szewskimi i obszyte taśmą bawełnianą Taśma gumowa umożliwia regulację przylegania
okularów do chronionej części twarzy,

Masa okularów wynosi ok. 10 g.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA. Okulary mogą być stosowane przy pracach w rolnictwie
(takich jak rozsiewanie nawozów sztucznych), przy pracach omlotowych oraz przy pracach
ogrodniczych (np. opylanie drzew i krzewów owocowych).

Okulary nie powinny być jeżeli istnieje możli ienia odprysków cięższych,
jak również w i ieniowania.
Okulary należy chronić przed porysowaniem oraz przechowywać w czystym miejscu, w temperaturze 5©-20*C i wi i względnej 65-15%, i przed iami i
nymi oraz działani iwy ji chemi

PRODUCENT

Zakłady Chemiczne im. J. Śniadeckiego
Spółdzielnia Pracy

Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 29

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
ę Pożani i 0 ym „Cenpo


-- -- -- --8 - 1- > CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OCHRONNEGO (CIENIFRG)

Okulary
przeciwodpryskowe
otwarte

typ 0-22

Numer rejestracyjny CIOP: 635
Symbol SWW: 0965-431
Symbol handlowy: 00-6


PRZEZNACZENIE, Okulary ochronne 0-22 stanowią ochronę oczu przed lekkimi odpryskami
ciał stałych.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. Okulary 0-22 są okularami otwartymi typu lekkiego. Oprawka
okularów oraz zauszniki wy ą z tworzywa poli szybka - ze szkła organicznego
o grubości 0,8 mm. Zauszniki są połączone z oprawką za pomocą nitów zawiasowych stalowych,
za6 szybka z oprawką - za pomocą nitów poliamidowych.

Masa okularów wynosi 22 g.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Okulary typu 0-22 mogą być stosowane przy:
- obróbce j zwykdej (ni i) metali, jak: ie, struganie, wi
- mechanicznej obróbce drewna, jak: wiercenie, struganie, frezowanie, wyrównywanie.
Okularów nie należy stosować w
a także jeżeli istnieje możliwość wystąpienia odprysków ciężkich.

Okulary należy chronić przed porysowaniem. Zabrudzone szybki czyści się miękką flanolką.
W wypadku powstania uszkodzeń szybki (rysy, pęknięcia, zmatowienie) trzeba szybkę wymienić
na nową (patrz: Szybki wymienne do okularów).

Okulary przechowuje się w miejscu czystym, w 56:20%€, o

65::5%.

W przerwach podczas pracy nie powinno się klaść okularów szybką do powierzchni szorstkich,
aby nie porysować szybki.

PRODUCENT

Śląskie Zakłady
Mechaniczno-Optyczne „Opta””
Katowice, ul. Słoneczna 4

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożaniczym i Ochronnym „Cenpc”

ur

12 Cenpo
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO cENl=0

Okulary-ekrany
przeciwodpryskowe
typ O-18

Numer rejestracyjny CIOP: 516

Symbol SWW: 0965-431 |
Symbol handlowy: 00-61 |


PRZEZNACZENIE. Okulary - ekrany przeciwodpryskowe typu O-18 stanowią ochronę oczu
przed lekkimi odpryskami ciał stałych o energii uderzenia nie przekraczającej 0,15 J (0,016 kGm).

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. Okulary 0-18 są okularami typu lekkiego. Korpus: okularów
y y jestz poli Szybka iczna ze szkła o grubości ok.1 mm jest

połączona z korpusem okularów za pomocą 3 nitów. Obrzeże korpusu wyłożone jest gąbką

piankową z polichtorku winylu.

Okulary mocuje się na głowie za pomocą taśmy gumowej, której długość jest regulowana.

Okulary dostarcza się z szybką zapasową.

Masa okularów wynosi 40 g.

użyr i JA. Okulary O-18 typu lekkiego mogą być stosowano
podczas wykonywania takich czynności, jak:

- obróbka zwykła, ni i motali io, struganie,
- mechaniczna obróbka drewna (toczenie, wiercenie, struganie, frezowanie, wyrównywanie).

Ponadto mogą być w i im i i iczym i włókien«
niczym, a także w zakładach usługowych, jak: pralnie, pracownie dentystyczne, zakłady fryzjorskie,
spółdzielnie kominiarskie itp. Okulary nie powinny być
szkodliwego promieniowania, a także tam, gdzie istnieje możliwość wystąpienia odprysków
ciężkich.

Okulary należy chronić przed porysowaniem, Zabrudzone szybki czyści się miękką flanelką.
W przypadku powstania uszkodzeń szybek (rysy, pęknięcia, zmatowienie) należy je wymienić

na nowe.
Okulary przechowywać w czystym miejscu, o
65-5% przed

PRODUCENT

Śląskie Zakłady
Mechaniczno-Optyczne „Opta”
Katowice, ul. Słoneczna 4

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożani i 0 ym „Cenpo”


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO (QIENP€P

Okulary
przeciwodpryskowe
półotwarte

typ O-1

Numer rejestracyjny CIOP: 647
Symbol SWW: 0965-431
Symbol handlawy: 00-42


Okulary są do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych
o maksymalnej energii uderzenia 015 J (0,016 kGm)

OPIS I DANE TECHNICZNE. Okulary typu 0-11 półotwarte, są okularami typu lekkiego.
Oprawa okularów, zauszniki oraz i boczne wy są z poli szybki - ze szkła
organicznego o grubości 2 mm. Zauszniki połączone są taśmą gumową o regulowanej długości.
Masa okularów wynosi 25 g.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Okulary 0-11 mogą być stosowane podczas wykonywania takich czynności, jak:
obróbka zwykła : (nik i metali' (toczenie, wiercenie, szlifowanie,
struganie, frezowanie);
obróbka ręczna i motali ie odlewów przez szlifowanie, oczysz»
czanie spoin ze szlaki, obróbka ślusarska bez przecinania, wycinania itp.:
mechaniczna obróbka drewna (toczenie, wiercenie, struganie, wyrównywanie, frezowanie,
cięcie na pile tarczowej);
obróbka i kamienia miękki i i i );
szlifowanie szkła,
prace w pobliżu wymieni isk, gdy istnieje żeni i od strony
tych stanowisk,

Okulary nie powinny być w i i
a także tam, gdzie istnieje możliwość wystąpienia odprysków ciężkich.
Okulary należy chronić przed porysowaniem. Zabrudzone szybki czyści się miękką flanelką.

W wypadku powstania uszkodzeń szybki (rysy, pęknięcia, zmatowienia) należy ją wymienić na
nową (patrz: Szybki wymienne do okularów).

Okulary przechowuje się w miejscu czystym, w 6-20%C i

65-+5%.

PRODUCENT

Śląskie Zakłady
Mechaniczno-Optyczne „Opta””
Katowice, ul. Słoneczna 4

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożaniczym i Ochronnym „Cenpo'
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO - (QENF*3

Okulary

przeciwodpryskowe

: półotwarte
. typ O0-19

Numer rejestracyjny CIOP: 583

Symbol SWW: 0965-431
Symbol handlowy: 00-1


PRZEZNACZENIE. Okulary stanowią ochronę oczu przed lekkimi odpryskami ciał stałych
o energii uderzenia nie przekraczającej 0,15 J (0,016 kGm).

OPiS i DANE 7 Okulary przeci y 0-19 są okularami półotwartymi
typu lekkiego, z przesłonami bocznymi. Oprawa okularów i zauszniki wykonane są z poliamidu,
szybki - ze szkła organicznego o grubości 2 mm. Połączenie zauszników z oprawą pozwala na
regulowanie ich długości oraz ustawienie części oprawy z szybkami pod dowolnym kątem, co
zapewnia dobre przyleganie okularów do chronionej części twarzy,

Masa okularów wynosi ok. 48 g.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Okulary mogą być stosowane przy następujących
pracach:

- obróbka maszynowa (nieszybkościowa) metali, jak: toczenie, wiercenie, frezowanie, szlifowanie oraz struganie;

- obróbka ręczna i ęozna, jak: szli i ie spoin;

- prace ślusarskie z i inania i inani

- obróbka mechaniczna drewna, jak: toczenie, frezowanie, struganie;

- szlifowanie szkła,

Okulary nie powinny być w
a także tam, gdzie istnieje możliwość występowania odprysków ciężkich.

Okulary należy chronić przed p w szybek (rysy,
pęknięcia, zmatowienia) należy je wymienić (patrz: Szybki do okularów ochronnych).

Okulary należy przechowywać w czystym miejscu, w temperaturze 5--26%C i wilgotności względnej 651-5%, i przed i i oraz y
substancji chemicznych.

PRODUCENT

Śląskie Zakłady
Mechaniczno-Optyczne „Opta””
Katowice, ul. Słoneczna 4

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożaniczym i Ochronnym „Cenpo”


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO (GENEĘ3

Okulary |
przeciwodpryskowe
zamknięte |

typ O-10 |

Numer rejestracyjny CIOP: 686
Symbol SWW: 0965-431
Symbol handlowy: 00-50


PRZEZNACZENIE. Okulary stosuje się jako ochronę oczu przed odpryskami ciał stałych o energii
uderzenia nie przekraczającej 015 J (0,017 kGm).

OPiS i DANE T . Okulary przeci y 0-10 są okularami jednokoszy=
kowymi, zamkniętymi. Korpus oprawy, wykonany z polietylenu, ma szybkę ochronną panoramiczną ze szkła organicznego o grubości 2 mm, zakończoną zaczopami.

W korpusie znajduje się 260 otworów wentylacyjnych oraz rowek z otworami prostokątnymi,
służącymi do mocowania szybek.

Okulary są w taśmę z2 i z poli , służącymi do regulacji
jej długości.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Okulary mogą być stosowane przy następujących pracach:

- obróbka maszynowa metali (nieszybkościowa), jak: toczenie, wiercenie, szlifowanie, struganie
i frezowanie;
obróbka ręczna i , jak: ie odlewów
spoin ze szlaki, obróbka ślusarska (bez przecinania i wycinania);
obróbka mechaniczna drewna, jak: toczenie, wiercenie, struganie, wyrównywanie, frezowanie,
cięcie na pile tarczowej;
obróbka jąca kamienia miękki i i i ;
szlifowanie szkła,
prace i jak: i ie i transport zaprawy
murarskiej, ładowanie węgla itp.

Okulary nie powinny być w
a także tam, gdzie istnieje możliwość wystąpienia odprysków ciężkich.
Okulary należy chronić przed porysowaniem. Zabrudzone szybki czyści się miękką flanelką.

W wypadku powstania uszkodzeń szybki (rysy, pęknięcia, zmatowienia) należy ją wymienić na
nową (patrz: Szybki wymienne do okularów).

Okulary przechowuje się w miejscu czystym, w 56+20%€, o

65-+5%.

PRODUCENT

Śląskie Zakłady

Mechaniczno -Optyczne „Opta””
Katowice, ul. Słoneczna 4

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożamni i Och ym „Cenpo”


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO

Okulary
przeciwodpryskowe
zamknięte

typ „Przodownik”

Numer rejestracyjny CIOP: BF-111 ź
Symbol SWW: 0965-431 |
Symbol handlowy: 00-60

|

wr


Okulary są do ochrony oczu przed odpryskami cieczy nieagresywnych oraz ciał stałych o energii uderzenia nie przekraczającej 0,15 J (0,016 kGm).

OPIs i DANE T . Okulary przeci ik” są okularami typu
lekkiego, zamkniętego. Oprawa wykonana jest z gumy, z obrzeżem z gąbki, Szybki z szkła organicznego mają grubość 1,0--2,0 mm. W oprawie znajdują się boczne otwory wentylacyjne.
Okulary wyposażone są w taśmę gumową o regulowanej długości do mocowania na głowie.
Okulary dostarczane są z zapasową parą szybek.

Masa okularów wynosi ok. 60 g.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Okulary mogą być stosowane przy takich pracach, jak:
- ręczna i mechaniczna obróbka tworzyw sztucznych,

- obróbka drewna,

- obróbka maszynowa (nieszybkościowa) metali (toczenie, wiercenie, szlifowanie),

- tynkowanie,

nawozów itp.
Okulary nie powinny być w

a także tam, gdzie istnieje możliwość wystąpienia odprysków ciężkich.

Okulary należy chronić przed porysowaniem, Zabrudzone szybki czyści się miękką flanelką.
W wypadku powstania uszkodzeń szybek (rysy, pęknięcia, zmatowienia) należy wymienić je na
nowe.

Okulary przechowywać w miejscu czystym, w 5-+20*C i

65+5%.

PRODUCENT

Zakłady Chemiczne im. J. Śniadeckiego
Spółdzielnia Pracy

Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 29

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożarniczym i Ochronnym „Cenpo””
CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 OcHRONNEGO €SENP«2 z

Okulary
przeciwodpryskowe
zamknięte

typ O-15/1

Numer rejestracyjny CIOP: 539
Symbol SWW: 0965-431
Symbol handłowy: 00-63


PR Okulary są do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych
o maksymalnej energii uderzenia 015 J (0,016 kGm).

OPIS 1 DANE T NE. Okulary i 0-18/1 są okularami jednoko
szyczkowymi typu zamkniętego. Oprawa okularów wykonana jest z polietylenu. Okulary mają
szybki - zo szkła mi ze szkła i moco
wane są za pomocą pierścieni sprężynujących. Wyposażone są w taśmę gumową o regulowanej

długości do mocowania na głowie.

Średnica szybki wynosi - 48 mm; masa okularów ok. 67 g.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Okulary 0-15/I mogą być stosowane przy:
- obróbce metali j zwyktej (ni iowej), jak: toczenie, szlifowanie zgrubne,
struganie;
- obróbce ręcznej lub j, jak: ie odlewów
oczyszczanie spoiw ze szlaki bez przecinania, wycinanie itp.
Okulary nie powinny być w
a takżo tam, gdzie istnieje możliwość wystąpienia odprysków ciężkich.
Okulary należy chronić przed porysowaniem, Zabrudzone szybki czyści się miękką flanelką.
W wypadku powstania uszkodzeń szybki (rysy, pęknięcia, zmatowienia) należy wymienić ją
na nową (patrz: Szybki wymienne do okularów).
Okulary przechowywać należy w miejscu czystym, w temperaturze 5-:-20*C i wilgotności względnej 65--5%.

PRODUCENT

Śląskie Zakłady
Mechaniczno-Optyczne „Opta””
Katowice, ul. Słoneczna 4

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożaniczym i Och ym „Cenpo”


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO OCHRONNEGO

Okulary
przeciwodpryskowe
zamknięte

typ O-16/1

Numer rejestracyjny CIOP: 540

Symbol SWW: 0965-431
Symbol handlowy: 00-64
PRZEZNACZENIE. Okulary stanowią ochronę oczu przed cięższymi odpryskami ciał stałych
o maksymalnej energii uderzenia 0,49 J (0,05 kGm).

OPIS I DANE T .'Okulary i v 071 5/| są okularami jednokoszycz~
kowymi typu zamkniętego. W oprawę okularów, wy są
pary szybek ochronnych o łącznej grubości 4,5 mm, kfemnych fol:ą butforową. Okulary wyposażone są w taśmę elastyczną z 2 klamerkami, służącymi do regulacji jej długości przy mocowaniu
okularów na głowie.

Średnica szybki wynoi 48 mm, masa okularów - ok. 82 g.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Okulary 0-16/1 mogą być stosowane przy:
- obróbce ręcznej lub maszynowo-ręcznej, jak: oczyszczanie spoiw ze szlaki, przecinanie, wycinanie, dłutowanie, cięcie betonu i w czasie innych prac, przy których występują odpryski

cięższej
- obróbce j iowej, jak: toczenie, szlifowanie zgrubne,

- obróbce kamienia w kamieniołomach.

Okulary nie powinny być w

Po zakończonej pracy okulary należy zawsze przetrzeć suchą flanelką, a następnie położyć lub
powiesić, chroniąc przed zani iem lub

Okulary należy pi ywać w czystych pomi iach w 6-+20%C i wilgot

ci względnej 6515%.

PRODUCENT

Śląskie Zakłady
Mechaniczno-Optyczne „Opta”
Katowice, ul. Słoneczna 4

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożaniczym i Ochronnym „Cenpo”


'_ CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO - €CEENIE%3

Okulary |
przeciwodpryskowe |
zamknięte

Numer rejestracyjny CIOP: 528
Symbol SWW: 1374-553
Symbol handlowy: 00-52
Okulary są do ochrony oczu przed rozpryskami kwasów,
ugów oraz innych płynów chemicznych.

OPIS I DANE TECHNICZNE, Okulary mają budowę zamkniętą. Oprawa wykonana jest z gumy,
z obrzeżem z gumy gąbczastej: szybki gięto ~ ze szkła mineralnego o grubości 2 mm. Okulary
wyposażone są w taśmę gumową o regulowanej długości, do mocowania na głowie.

Masa okularów wynosi ok. 145 g.

UżYT i JA. Okulary mogą być stosowane przy takich pracach, jak:
- ie, mieszanie i rozci io kwasów, ługów i innych płynów szkodliwych;

- naprawa aparatury i instalacji zawierających te płyny szkodliwo

oraz przy pracach w atmosferze zapyloue]

Okulary ze względu na brak j są do prac ych.

Okularów nie należy stosować w i i ieni ia, a także
przy tych pracach, przy których istnieje możliwość występowania odprysków cięższych ciał
stałych.

Okulary należy po skończonej pracy dokładnie wymyć w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie
płukać w czystej wodzie, W celu zabezpieczenia szybek przed zaparowaniem zaleca się używanie
mydolek, które dolączone są do okularów.

Okulary i suchych i i w 6-+20€
i wilgotności ssia% z dala od urządzeń grzejnych i substancji chemicznych.

PRODUCENT
Stołeczne Zakłady Wyrobów Chemicznych
Przemysłu Terenowego

ęczyn, ul. ż 89

DYSTRYBUTOR
Państwowe Frzedslęblorstwa Handlu
ym „Cenpo””


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO

Okulary
przeciwodpryskowe
zamknięte

typ 0-17

165

Numer rejestracyjny CIOP: 646
Symbol SWW: 0965-431
Symbol handlowy: 00-17


PRZEZNACZENIE. Okulary służą do ochrony oczu przed rozpryskami kwasów, lugów oraz
innych płynów. chemicznych.

OPIS I DANE TECHNICZNE, Okulary 0-17 są okularami jednokoszyczkowymi typu zamkniętego.

Oprawa okularów jest z poli oraz zmi i winylu, szybka
- zo szkła organicznego o grubości 1 mm. Okulary wyposażone są w taśmę elastyczną z regulowaną długością - do mocowania okularów na głowie.

Masa okularów wynosi ok. 92 g.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Okulary mają zastosowanie w zakładach przemysłu
chemicznego i w zakładach ych, gdzie istnieje możli rozbryzgu kwasów lub
płynów szkodliwych. OKulary 0-17 nie chronią natomiast oczu przed oparami chemicznymi
oraz szkodliwym promieniowaniem.

Okulary trzeba chronić przed porysowaniem. Zabrudzone szybki czyścić miękką flanelką, W wypadku powstania uszkodzeń szybki (rysy, pęknięcia, zmatowienia) należy ją wymienić na nową
(patrz: Szybki wymienne do okularów).

Okulary przechowywać w miejscu czystym, w 6-+20%C i

65-.5%.

PRODUCENT

Śląskie Zakłady
Mechaniczno-Optyczne „Opta””
Katowice, ul. Słoneczna 4

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożarni i Och ym „Cenpo”


r CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO

Okulary
przeciwodpryskowe
siatkowe

Numer rejestracyjny CIOP: 387
Symbol SWW: 0965-431
Symbol handlowy: 00-23

«97
Okulary są do ochrony oczu przed cięższymi odpryskami
ciał stałych przy pracach w warunkach dobrego oświetlenia.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE. Okulary siatkowe, typu zamkniętego, wykonane są z siatki
tkanej z drutu stalowego, ocynkowanego. Obrzeże okularów wylożone jest wkładką elastyczną
i obszyte aksamitką.

Okulary żone są w taśmę gumową o j długości - do

na głowie.

Masa okularów wynosi ok. 40 g.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Okulary mogą być stosowane przy takich pracach, jak
- obróbka ręczna i mechaniczna kamienia,

vlony
- obróbka ręczna metali, drewna, tworzyw sztucznych itp.

Okulary należy stosować na stanowiskach mających dobre naturalne lub sztuczne oświetlenie,
gdyż znacznie utrudniają widzenie ze względu na charakter tworzywa, z jakiego są wykonane.
Okulary należy w czystości; zani ia z siatki oraz obrzeża usuwać na sucho
szczotką.

Przechowywać w czystych, suchych miejscach w temperaturze 5--25%© i wilgotności 65--5%,

i przed iem oraz działani iwy ji i '

PRODUCENT

Spółdzielnia Pracy
„Elektro-Radio-Mechanika”
Częstochowa, ul. Zawadzkiego 1

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Sprzętem Pożarniczym i Ochronnym „Cenpo”


CENTRALA SPRZĘTU POŻARNICZEGO | OCHRONNEGO

Zasłona
przeciwodpryskowa
odchylna

typ GFM-4

Numer' rejestracyjny CIOP: BF-109
Symbol SWW: 0657-229
Symbol handlowy: 0Z-14

%
:
i)

PA


PRZEZNACZENIE, Zasłona stanowi ochronę oczu i twarzy przed odpryskami płynów chemicz=
nych i ciał stałych o małej energii uderzenia.

OPIS 1 DANE TECHNICZNE, Zasłona wykonana jest z celonu o grubości 0,2 mm, Obrzeże
zasłony ione jest blachą a Zasłona zawi jest na głowie za pomocą
części nośnej z pasków ych, oklej pianką poli Zasłona jest
z częścią nośną za pomocą zawiasów z icznikami, które ją na jej ie do
góry. Dopasowanie części nośnej odbywa się za pomocą taśmy elastycznej .

Masa zasłony wynosi ok. 127 g.

UŻYTKOWANIE 1 KONSERWACJA. Zasłona może być stosowana przy takich pracach, jak:
- obróbka ręczna i mechaniczna drowna i tworzyw sztucznych,

- rozsiewanie nawozów sztucznych,

- opryskiwanie drzew,

w ie, mieszanie i i ie płynów

oraz

Zasłony nie należy stosować w ieni
przy tych pracach, przy których istnieje możliwość wystąpienia odprysków cięższych.
Zasłonę należy chronić przed i i ię szybki myć wodą i wycierać miękką flanelką.

Zasłonę przechowuje się w czystym miejscu w

temperaturze 5:-25%C i wilgotności 65.-5%,
przed iom oraz działaniem podwyż

PRODUCENT

Zakłady Chemi im. J. Śni
Spółdzielnia Pracy

Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 29

DYSTRYBUTOR
Państwowe Przedsiębiorstwa Handlu
Pożarniczym i Och ym „Cenpo””Strona przygotowana przeze mnie

Materiały na tej stronie mogą zostać wykorzystane bez konieczności mojej zgody. Proszę nie zamazywać znaków wodnych i informacji o autorstwie. Będę wdzięczny za podanie źródła materiałów, jednak nie jest to konieczne. Miłego korzystania ;)

Wyjątkiem jest kod źródłowy strony i kaskadowe aruksze stylów, na których użycie bez mojej zgody nie zezwalam.

Ikony: http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/