Kliknij na powiększenie aby zamknąć

Maska kapturowa typ MG-6P do aparatów tlenowych


Nr CIOP: 479
Symbol SWW: 1374-551
Symbol Handlowy: OM-17
Producent: Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER w Tarnowskich Górach

Przejdź do literatury

Literatura


Katalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO (więcej informacji)

Katalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO, Maska kapturowa typ MG-6P do aparatów tlenowych, literaturaKatalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO, Maska kapturowa typ MG-6P do aparatów tlenowych, literatura

Sprzęt ochrony dróg oddechowych (więcej informacji)

Sprzęt ochrony dróg oddechowych, Maska kapturowa typ MG-6P do aparatów tlenowych, literatura

Strona przygotowana przeze mnie

Materiały na tej stronie mogą zostać wykorzystane bez konieczności mojej zgody. Proszę nie zamazywać znaków wodnych i informacji o autorstwie. Będę wdzięczny za podanie źródła materiałów, jednak nie jest to konieczne. Miłego korzystania ;)

Wyjątkiem jest kod źródłowy strony i kaskadowe aruksze stylów, na których użycie bez mojej zgody nie zezwalam.

Ikony: http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/