Kliknij na powiększenie aby zamknąć

Pochłaniacz P-22/1-W


Nr CIOP: D-07-34
Symbol SWW: 0657-21
Symbol Handlowy: OP-87
Producent: Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego "MASKPOL" Konieczki, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-WARSZAWA II"

Przejdź do literatury

Opis i zdjęcia


Posiadam pięć różnych wariantów pochłaniacza wielogazowego P-22/1-W (P-221-W).

Pochłaniacze te używane były w przemyśle podczas krótkotrwałych prac laboratoryjnych lub awarii linii technologicznych. Jak pozostały sprzęt filtrujący można ich było używać tylko wtedy, gdy stężenie tlenu w atmosferze skażonej było większe niż 17%, znany był skład powietrza skażonego i występowała w nim tylko jedna wymieniona na liście substancja szkodliwa (wyjątkiem jest mieszanina akrylanu metylu i akrylonitrylu). Powód różnicy kolorów jest mi nieznany, najstarsze egzemplarze malowane były na kolor szary, potem na czerwony, wiśniowy, malinowy, aż w końcu zostano przy srebrnym.

Nazwa pochłaniacza zgodna jest częściowo z normą PN-78/Z-02006 (po 1979):

Rodzaj sprzętu Rodzaj łącznikaGabarytPrzerywnikWersjaPrzerywnik Litera wyróżniająca
P 22/ 1-W
Pochłaniacz Rd40x4>600 <1000cm3

Pochłaniacz #1

Rok produkcji: 1979
Producent: WSK PZL Warszawa II
Gwint: Rd40x4
Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W

Pochłaniacz #2

Rok produkcji: 1986
Producent: WSK PZL Warszawa II
Gwint: Rd40x4
Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W

Pochłaniacz #3

Rok produkcji: 1993
Producent: PSO MASKPOL
Gwint: Rd40x4 (?)
Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W

Pochłaniacz #4

Rok produkcji: 1997
Producent: PSO MASKPOL
Gwint: Rd40x1/7'' (?)
Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W

Pochłaniacz #5

Rok produkcji: 1999
Producent: PSO MASKPOL
Gwint: Rd40x1/7''
Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W Pochłaniacz przemysłowy, szary, czerwony, wielogazowy, P-22/1-W

Literatura


Instrukcje obsługi (więcej informacji)

Instrukcje obsługi, Pochłaniacz P-22/1-W, literaturaInstrukcje obsługi, Pochłaniacz P-22/1-W, literaturaInstrukcje obsługi, Pochłaniacz P-22/1-W, literaturaInstrukcje obsługi, Pochłaniacz P-22/1-W, literaturaInstrukcje obsługi, Pochłaniacz P-22/1-W, literaturaInstrukcje obsługi, Pochłaniacz P-22/1-W, literatura

Sprzęt ochrony dróg oddechowych (więcej informacji)

Sprzęt ochrony dróg oddechowych, Pochłaniacz P-22/1-W, literaturaSprzęt ochrony dróg oddechowych, Pochłaniacz P-22/1-W, literatura

Strona przygotowana przeze mnie

Materiały na tej stronie mogą zostać wykorzystane bez konieczności mojej zgody. Proszę nie zamazywać znaków wodnych i informacji o autorstwie. Będę wdzięczny za podanie źródła materiałów, jednak nie jest to konieczne. Miłego korzystania ;)

Wyjątkiem jest kod źródłowy strony i kaskadowe aruksze stylów, na których użycie bez mojej zgody nie zezwalam.

Ikony: http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/