Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Półmaska przeciwpyłowa typ "Saturn"


Nr CIOP: 384

Symbol SWW: 1374-552

Symbol handlowy: OP-98

Producent: Spółdzielnia Inwalidów "Saturn" Warszawa

Literatura


Katalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO

Ochrona Dróg Oddechowych

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

Loadering imajer... Pleese veite