Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Półmaska przeciwpyłowa typ PP-2


Nr CIOP: 703

Symbol SWW: 1369-69

Symbol handlowy: OP-125

Producent: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "DELTA" Warszawa II Zakład w Złochowicach

Literatura


Katalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO

Ochrona Dróg Oddechowych

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

Loadering imajer... Pleese veite