Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Maska przeciwgazowa PPM-88


Opis i zdjęcia


Maska #1
Rok produkcji: 2004
Rozmiar: 2
Miasto produkcji: Tambow
Loadering imajer... Pleese veite