Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Maska przeciwgazowa SzM-41


Opis i zdjęcia


Maska SzM-41 była kopią radzieckiej SzM-41 (ШМ-41), którą w Związku Radzieckim zaprojektowano około roku 1941. Wyparła wtedy swojego poprzednika - maskę SzM-1. W porównaniu ze starszą konstrukcją wzór 41 posiadał zintegrowane kanały ochładzacza (kanały wdechowe), dodano obręcze umożliwiające zamontowanie wkładek przeciwpotnych. W Polsce maskę tę produkować zaczęto około roku 1952. Oprócz oznaczeń niczym nie różniła się od oryginału.

Model ten wykorzystywany był w Ludowym Wojsku Polskim, w przemyśle, pożarnictwie i innych gałęziach cywilnych pod oznaczeniem "MU". Zestaw maski składał się z torby nośnej, rury łączącej starszego typu w oplocie bawełnianym oraz filtropochłaniacza MO-2.

Polska maska przeciwgazowa, rura łącząca, maska gazowa, gas mask, Polish, SzM-41 Polska maska przeciwgazowa, rura łącząca, maska gazowa, gas mask, Polish, SzM-41
Maska #1
Rok produkcji: 1954
Rozmiar: 2
Polska maska przeciwgazowa, rura łącząca, maska gazowa, gas mask, Polish, SzM-41 Polska maska przeciwgazowa, rura łącząca, maska gazowa, gas mask, Polish, SzM-41 Polska maska przeciwgazowa, rura łącząca, maska gazowa, gas mask, Polish, SzM-41 Polska maska przeciwgazowa, rura łącząca, maska gazowa, gas mask, Polish, SzM-41
Loadering imajer... Pleese veite