Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Maska przeciwgazowa SzM-62 (GP-5, SzMP)


Opis i zdjęcia


Maska SzM-62 (ШМ-62) produkowana była w Związku Radzieckim. Miała kilka przeznaczeń - wchodziła w skład zestawu GP-5, który przeznaczony był dla ludności cywilnej, w przemyśle używana była w kolorze czarnym pod oznaczeniem SzMP (ШМП). Na jej podstawie zaprojektowano nieco późniejszą SzM-66mu, która dodatkowo posiadała wycięcia na uszy oraz komorę foniczną.

SzM-62, jak wiele innych radzieckich masek, posiadał wariant "u" (у, ulepszony). Ulepszenie polegało na "odchudzeniu" części twarzowej tak, aby jej produkcja była bardziej ekonomiczna. Wersję ulepszoną poznać można po bukwie "у" przy oznaczeniu rozmiaru.

Maska #1
Rok produkcji: 1986
Rozmiar:
Miasto produkcji: Saratów
Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask

Maska z przemysłowym pochłaniaczem gazów i par związków organicznych MKPF.

Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask
Maska #2
Rok produkcji: 1987
Rozmiar:
Miasto produkcji: Tambow
Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask
Komory zaworowe
Rok produkcji: 1983
Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask
Loadering imajer... Pleese veite