Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Maska przeciwgazowa SzM-66m (PMG-2, GP-5M)


Opis i zdjęcia


Maska SzM-66m (ШМ-66M) produkowana była w Związku Radzieckim. Miała kilka przeznaczeń - wchodziła w skład zestawu GP-5M, który przeznaczony był dla ludności cywilnej oraz PMG-2, następcę PMG, wykorzystywanego przez wojsko. Dzięki wycięcią na uszy i komorze fonicznej idealnie nadawała się do obsługi urządzeń łączności radiowej.

SzM-66m, jak wiele innych radzieckich masek, posiadał wariant "u" (у, ulepszony). Ulepszenie polegało na "odchudzeniu" części twarzowej tak, aby jej produkcja była bardziej ekonomiczna. Wersję ulepszoną poznać można po bukwie "у" przy oznaczeniu rozmiaru.

Maska #1
Rok produkcji: 1989
Rozmiar:
Miasto produkcji: Jarosławl
Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask
Maska #2
Rok produkcji: 1973
Rozmiar:
Miasto produkcji: Jarosławl

Warto zwrócić uwagę na pewną różnicę - maska w rozmiarze 0 nie posiada wycięć na uszy. Maska ta jest nieco brudna a metalowe części miejscami mają nalot - spowodowane jest faktem, iż znaleziona została w schronie przeciwbombowym nieopodal Moskwy razem z maskami SzMS.

Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw, gas mask
Loadering imajer... Pleese veite