Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Maska przeciwgazowa SzMS


Opis i zdjęcia


Maska SzMS (ШМС, шлем маска специальная) produkowana i używana była w Związku Radzieckim. Model ten eksportowano również do Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) pod oznaczeniem SchMS (Schutzmaske Spezial). W dokumentach znaleziono informacje o używaniu jej przez Polskę pod nazwą SzMS (polska transkrypcja rosyjskiego oznaczenia, w pełni poprawna).

Konstrukcja jest bardzo podobna do maski SzMS-R - jedyną różnicą jest osłona komory fonicznej. W SzMS ma ona formę "sitka", natomiast w SzMS-R, z powodu konieczności zwiększenia ochrony jej kształt jest bardziej skomplikowany. Zestaw składał się z rury łączącej, torby nośnej oraz filtropochłaniacza EO-16.

Maska #1
Rok produkcji: 1979
Rozmiar: 2
Miasto produkcji: Saratów
Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw

Literatura


Pozostałe / nieznane

Loadering imajer... Pleese veite