Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Maska przeciwgazowa SzMS-R (PRWu)


Opis i zdjęcia


Maska SzMS-R (ШМС-Р, шлем маска специальная - ракетчик) produkowana i używana była w Związku Radzieckim. Często określana jest jako "PRWu", jednak ta nazwa odnosi się do zestawu - Противогаз Ракетных Войск - улучшенный (w wolnym tłumaczeniu - Maska ochronna wojsk rakietowych - ulepszona), który składał się z maski SzMS-R, mankietu ochronnego, rury łączącej, torby z wodoodpornego materiału, wkładek przeciwpotnych, membran, filtropochłaniacza EO-65-K oraz rzadko spotykanego "przedfiltra" wkręcanego od dołu w pochłaniacz.

Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw
Maska #1
Rok produkcji: 1988
Rozmiar: 2
Miasto produkcji: Saratów
Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw
Maska #2
Rok produkcji: 1981
Rozmiar: 3
Miasto produkcji: Saratów
Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw

Na poniższych zdjęciach można zauważyć ciekawe elementy konstrukcyjne - komorę zaworową z przetłoczeniem, wnętrze maski, szkła okularów z gumowymi uchwytami na wkładi przeciwpotne oraz otwory ochładzaczy, którymi wdychane powietrze kierowane jest na szkła pomagając w ich odparowywaniu.

Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw
Maska #3
Rok produkcji: 1988
Rozmiar: 1
Miasto produkcji: Saratów

Maska z przykręconą rurą oraz kołnierzem ochronnym. Warto zaznaczyć, że kołnierz ten wsunięty powinien być za obręcz mocującą komorę zaworową, a nie na przetłoczenie w komorze.

Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw Radziecka maska przeciwgazowa, rura łącząca, filtropochłaniacz, zestaw
Loadering imajer... Pleese veite