Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Wkładka filtracyjna typ F-13


Nr CIOP: 106/BD

Symbol SWW: 0874-49

Symbol handlowy: OF-83

Producent: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "DELTA" Warszawa II Zakład w Złochowicach

Literatura


Katalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO

Loadering imajer... Pleese veite