Gas Mask Archiwum

Literatura, Kolekcja, Informacje

Wkładka filtracyjna typ F-15B


Nr CIOP: 108/BD

Symbol SWW: 0874-49

Symbol handlowy: OF-84

Producent: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "DELTA" Warszawa II Zakład w Złochowicach

Literatura


Katalog Sprzętu Ochrony Osobistej CENPO

Loadering imajer... Pleese veite